Резолюція

Політологічний словник

Резолюція (від лат. resolutio – дозвіл, рішення) – 1) рішення, що приймається зборами, з’їздом, конференцією; 2) напис на службовому документі, який зроблений посадовою особою та містить прийняте нею рішення.

Р. Чорней
Резолюція