РІЧКИ

РОЗДІЛ III ОБОЛОНКИ ЗЕМЛІ

Тема 3 ГІДРОСФЕРА

§47. РІЧКИ

– Пригадайте, які річки є у вашій місцевості.

ЩО ТАКЕ РІЧКА Звісно, річку – малу чи велику – бачив кожен. Невеликі водні потоки називаються струмками. Кож­на річка, кожний струмок мають витік – місце, звідки вони починаються. Витоком може бути джерело, болото, озеро або льодовик високо в горах, край якого розтає. Наприклад: річка Дніпро бере початок із болота на Валдайській височині в Росії (мал. 211); найбільша річка Північної Америки Міссісіпі витікає з озера; Інд зародилася

у льодовиках Тибету.

 РІЧКИ

Мал. 211. Дніпро: а – у межах м. Києва, б – витік у Росії

 РІЧКИ

Мал. 212. Елементи річки та річкової долини

Найдовші річки світу – Амазонка (6992 км)та Ніл (6852км), Європи – Волга (3530 км), України – Дніпро (2201 км).

Місце, де річка закінчується, тобто впадає в іншу річку, озеро, море або океан, називається гирлом. Найбільші річки світу впадають в океан або море. Так; Амазон­ка впадає в Атлантичний океан, Ніл – у Се­редземне море. Відстань між витоком і гирлом становить довжину річки (додаток 3, с. 252). Кожна річка тече

у зниженні, яке простяга­ється від її витоку до гирла, – це річкова долина. Заглиблення в річковій долині, яким постійно тече вода, називається руслом (річищем) (мал. 212), Вирівняна ділянка річкової долини, що прилягає з обох боків до русла і щороку затоплюється річковими водами підчас повені, називається заплавою.

Річка має правий і лівий береги, їх визначають за напрям­ком течії: якщо уявно стати обличчям у напрямку її руху, то праворуч буде правий берег. Як правило, вода в руслі тече постійно. Та бувають і такі річки, що тимчасово пересихають.

Отже, річка – це природний водний потік; який тече у виробленому ним самим заглибленні – руслі. На карті річки показують від витоку до гирла.

 РІЧКИ

Мал. 213. Волга (Європа)

 РІЧКИ

Мал. 214. Ніл (Африка)

РІЧКОВА СИСТЕМА І РІЧКОВИЙ БАСЕЙН. Кожна річка має притоки – річки, які впа­дають у неї. І хоч би де починалася річка, завдяки притокам вона стає ширшою і повноводнішою. Так, права притока Дніпра – Прип’ять – майже подвоює об’єм води в ньому. Притоки зазвичай коротші за головну річку. Головна річка з усіма притоками утворю є річкову систему (мал. 215).

Дощові, талі й підземні води з величезної території стікають у струмки та невеликі річ­ки. А ті несуть свої води до головної річки. Місцевість, з якої вся вода стікає до річки, називається річковим басейном (мал. 216). Басейн головної річки охоплює басейни всіх її приток, тобто площу суходолу, зайняту річковою системою. Межа, що розділяє су­сідні річкові басейни, називається вододілом. У горах вододіл проходить по гребенях хреб­тів, на рівнинах – по найвищих їх ділянках. П о один бік вододілу вода стікає в одну річку, по інший – в іншу.

ЧИМ ЖИВЛЯТЬСЯ РІЧКИ. Річки живляться дощовими, талими сніговими і льодовиковими та підземними водами. Від джерела живлення залежать об’єм води і зміни її рівня в річці.

Переважно дощовими водами живляться річки, що течуть у районах із жарким і вологим кліматом. Таке живлення мають найповноводніші річки земної кулі – Амазонка і Конго. Рівень води в них протягом року майже не змінюється, оскільки цілий рік у їх басейнах випадають рясні дощі.

Талими сніговими і льодовиковими водами живляться річки, які починаються високо в горах, де вершини покриті льодовиками. Найвищий рівень води в цих річках буває влітку, коли тануть сніг і крига. Таке живлення має Амудар’я.

Більшість річок мають змішане живлення, і дощовими, і талими сніговими, і підземними водами. Це річки помірних широт. Узимку, коли вони замерзають, єдиним джерел ом жив­лення є підземні води, що надходять до їх русла.

 РІЧКИ

Мал. 215. Річкова система

 РІЧКИ

Мал. 216 Річковий басейн

Найбільший річковий басейн у світі має Амазонка. Його площам ай же така, як у мате­рика Австралія -7 млн км2.

Найповноводніша річка на Землі – Амазонка Щосекунди вона виносить в Ат­лантичний океан 120 000 м3води. Така кількість води вмістилася б у 1500 залізничних цистернах.

 РІЧКИ

Мал. 217. Амазонка (Південна Америка)

 РІЧКИ

Мал. 218. Паводок

Навесні вони поповнюються талими сніговими водами, а влітку – дощовими й підземними. Отже, живлення річок залежить від клімату тери­торій, якими вони течуть.

ЩО ТАКЕ ВОДНИЙ РЕЖИМ. Рівень води в річках протягом року змінюється. В Україні, наприклад, він підвищується навесні, коли до річок стікають талі снігові вода. Тоді вода переповнює русло і заливає заплаву – ділянку дна річкової долини. Це весняна повінь. Улітку, коли відбувається сильне випаровування, рі­вень води спадає. Настає межень – найнижчий рівень води в річці. Восени випаровування зменшується, але завдяки дощам вода в річці прибуває, тож її рівень підвищується. Узимку дощів майже немає, і річки живляться лише підземними водами. Тому, як і влітку, рівень води знижується, і знову настає період межені.

У цей час відбувається льодостав – річки замерзають. У будь-яку пору року сильні дощі можуть спричинити паво­док – раптове підняття рівня води. Такі регулярні зміни рівня води протягом року називають водним режимом річки.

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ

· Річка – це природний водний потік, який поминається з витоку, тече у ви­робленому ним самим заглибленні (руслі) й закінчується гирлом.

· Річкову систему утворюють головна річка та її притоки.

· Річковий басейн – територія, з якої річка разом із притоками збирає воду.

· Живлять річки дощові, талі снігові й льодовикові та підземні в оди.

· Водний режим річки – це регулярні зміни рівня вода в ній протягом року.

· Повінь – щорічне збільшення рівня вода в річці в одну й ту саму пору року, коли річка затоплює заплаву.

· Межень – найнижчий рівень води в річці.

· Паводок – не регулярне, а раптове підняття рівня вода в річці внаслідок сильних дощів або швидкого танення снігу.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

1. Що називають річкою? Що таке витік і гирло річки?

2. Що таке річкова система?

3. Що називають річковим басейном і вододілом?

4. Як змінюється рівень води в річці помірних широт протягом року?

5. За фізичною картою півкуль (див. форзац) визначте, яка річка – Дніпро, Волга чи Конго – має більший басейн.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)


РІЧКИ - Географія


РІЧКИ