Річний звіт

Річний звіт (годовой отчет) – звіт про результати господарсько-фінансової діяльності, що складається в обсязі та за формами, встановленими Міністерством фінансів та Міністерством статистики за календарний рік, що минув.
Річний звіт