Рідинні насоси

Мета: дати учням знання про будову і принцип дії рідинних насосів; ознайомити учнів із використанням цих приладів у промисловості та побуті; виховувати в учнів зацікавленість предметом.

Тип уроку: вивчення нового навчального матеріалу.

Унаочнення: демонстрування будови і принципу дії рідинних насосів.

Обладнання: моделі рідинних насосів.

Очікувані результати

Після уроку учні:

– будуть знати будову і принцип дії рідинних насосів;

– навчаться наводити приклади використання рідинних насосів

у промисловості та побуті.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ПИТАННЯ

II. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Виберіть правильне твердження.

За допомогою барометра в класі вимірюють тиск повітря.

А Повітря тисне на кришку парти, але не тисне на стіни.

Б На верхньому поверсі будинку школи тиск більше, ніж на нижньому.

В Сили тиску повітря на кришку парти зверху й знизу практично однакові.

2. Виберіть правильне твердження.

Барометр показав тиск повітря 760 мм рт. ст.

А Якщо підняти барометр на дах висотного будинку, показання барометра збільшиться.

Б Показання барометра

змінюються залежно від погоди.

В Якщо опустити барометр у підвал будинку, показання барометра зменшаться.

Питання до учнів

1. З якою силою тисне атмосфера на кришку парти розмірами 120 х 60 см? Атмосферний тиск уважайте нормальним.

2. Яка глибина шахти, якщо в ній тиск повітря дорівнює 770 мм рт. ст., а на поверхні землі 750 мм рт. ст.? Температура повітря 0 °C.

ІІІ. ВИВЧЕННЯ НОВОЇ ТЕМИ

Насоси

Першими гідравлічними машинами, що застосовували ще в давнину, були насоси для подання води у водопроводи й фонтани. Підняття рідини за поршнем покладено в основу роботи всмоктувальних насосів, що піднімають воду з колодязів.

 Рідинні насоси

Насос, схематично зображений на рисунку, утворено із циліндра, усередині якого ходить угору й униз припасований до стінок поршень (1).

У нижній частині циліндра й у самому поршні встановлені клапани (2), що відкриваються тільки нагору. Під час руху поршня нагору вода під дією атмосферного тиску входить у трубу, піднімає нижній клапан і рухається за поршнем.

 Рідинні насоси

Існують насоси, за допомогою яких зменшують тиск газу,- такі насоси називають розріджувальними. Згадайте, наприклад, насос, за допомогою якого відкачували повітря з-під скляного ковпака, щоб переконатися в тому, що для поширення звуку необхідне середовище. Схема дії такого насоса показана на рисунку.

Питання до учнів у ході викладу нового матеріалу

1. Яке явище використовують у пристрої поршневого водяного насоса?

2. Чим обмежується висота підняття рідини у всмоктувального насоса?

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Поміркуй і відповідай

1) Куди рухається поршень насоса: угору або вниз?

 Рідинні насоси

2) Поясніть принцип дії насоса, схема якого зображена на рисунку. Що відбудеться у разі переміщення поршня вгору? униз?

 Рідинні насоси

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацювати відповідний параграф підручника, виконати задачі та вправи до параграфа.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)


Рідинні насоси - Плани-конспекти уроків по фізиці


Рідинні насоси