Рідкісність ресурсів

Рідкісність ресурсів – обмеженість окремих видів ресурсів, невідповідність їх кількості тій, що необхідна для повного задоволення потреб виробництва, особи, колективу чи суспільства.
Рідкісність ресурсів