Ринок довгострокового позичкового капіталу

Ринок довгострокового позичкового капіталу – ринок, на якому здійснюються операції з цінними паперами, на відміну від грошового ринку, на якому здійснюються переважно операції із короткотермінового фінансування.
Ринок довгострокового позичкового капіталу