Ринок інформаційний

Ринок інформаційний – сукупність економічних відносин між суб’єктами господарювання, окремими індивідами у сфері обміну з приводу збирання, обробки, систематизації інформації та її купівлі-продажу згідно з законами товарного виробництва і привласнення на цій основі максимального прибутку. Основними об’єктами Р. і. є програми ЕОМ баз різноманітних даних (фінансової, статистичної, комерційної інформації тощо), архівні документи, книги, відповідна інформація та техніка (засоби електронної комунікації) тощо. Матеріально-речовою основою сучасного Р. і. є різні системи засобів зв’язку і спілкування людей, електронна пошта, мультимедіа та ін. Найважливішими складовими цієї основи у сфері комерційних, банківських послуг є електронні біржі, системи електронних банківських операцій. Основними постачальниками інформаційних послуг є центри – генератори баз даних, центри – розпорядники цієї інформації, служби передання даних і телекомунікацій, інформаційні брокери, інформаційні підрозділи організацій і підприємств тощо.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)


Ринок інформаційний - Економічний словник


Ринок інформаційний