Ринок непродовольчий (речовий)

Ринок непродовольчий (речовий) – 1) складова ринку товарів широкого вжитку як сукупність об’єктів та суб’єктів комерційних відносин щодо виготовлення, обміну і споживання непродовольчих товарів. Р. н.(р.) охоплює складові інституціонального (оптового) і споживчого (роздрібного) ринків, що спеціалізуються на виробництві непродовольчих товарів індивідуального та колективного (невиробничого) призначення; 2) вид торговельно-обслуговуючого підприємства або фірми торгівлі на ринках. Р. н.(р.) створюється для торгівлі новими і вживаними речами, продукцією підсобно-кустарних промислів населенням, індивідуальними підприємцями та юридичними особами – продавцями на ринку, які сплачують відповідну суму за торгівлю у вигляді фіксованого ринкового збору. Р. н.(р.) поєднується з продовольчими ринками, магазинами і підприємствами побутового обслуговування, утворюючи єдиний торговельно-побутовий комплекс.
Ринок непродовольчий (речовий)