Ринок регульований

Ринок регульований – ринок, регульований і контрольований передусім державою та наднаціональними органами за допомогою адміністративних, правових та економічних заходів. Правові заходи – законодавчо встановлена державою верхня і нижня межі для багатьох товарів і послуг (нижня – мінімум заробітної плати при продажу товару “робоча сила”), а опосередковано – і монопольне законодавство. Економічні заходи – регулювання ринку (зокрема, попиту і пропозиції товарів і послуг) за допомогою податкової, кредитної, бюджетної, структурної, регіональної, амортизаційної, грошової та інших видів політики), а також через контрактну систему. Регульованими є значною мірою монополістичний та олігополістичний ринки. Важливу роль серед економічних заходів держави відіграє регулювання цін (див. Державне регулювання цін). Адміністративні заходи – регулювання шляхом видання указів, розпоряджень керівника уряду або кабінету міністрів. P. p. частково формується через контрактну систему великих компаній з дрібними і середніми, завдяки маркетинговій діяльності та ін.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)


Ринок регульований - Економічний словник


Ринок регульований