Ринок робочої сили гнучкий

Ринок робочої сили гнучкий – сукупність економічних відносин щодо нових форм організації купівлі-продажу робочої сили, її зайнятості та використання, вдосконалення організації праці та оплати робочої сили. Основними формами вияву Р. р. с. г. є, по-перше, широке використання нетрадиційних видів зайнятості, зокрема часткової, погодинної та надомної за одночасної зміни та появи якісно нових ознак змісту такої зайнятості. Нетрадиційними видами зайнятості наприкінці XX – на початку XXI ст. у США, Великобританії та деяких інших країнах було охоплено

понад 30% найманих працівників. По-друге, посилення ротації робочих місць, зростання динамічності професійної структури і значення багатопрофільних професій та спеціальностей (це стосується передусім кваліфікованих працівників), що зумовлено інтенсифікацією дії закону переміни праці. Водночас під час економічних криз скорочується кількість найманих працівників за рахунок малокваліфікованих робітників і жінок. По-третє, скорочення тривалості робочого часу – робочого дня, тижня, а отже, трудового року, надання можливості найманим працівникам самостійно визначати початок та закінчення робочого
дня за одночасного відпрацювання обов’язкової кількості годин. По-четверте, використання якісно нових форм організації праці: системи Мейо; збагачення змісту праці, створення автономних бригад, участь в управлінні виробництвом, людськими стосунками. По-п’яте, стрибкоподібне зростання кількості спеціальностей, професій, видів робіт (якщо наприкінці 30-х XX ст. їх було бл. 40 тис., то наприкінці XX ст. – майже 8 млн). По-шосте, швидка зміна структури заробітної плати, зокрема прискорене зростання додаткових виплат (різних видів премій та ін.). Так, у 80-ті XX ст. у багатьох розвинених країнах понадтарифні виплати становили 30-45%. По-сьоме, впровадження нових форм державного регулювання Р. р. с. г. У ФРН, наприклад, участь найманих працівників великих компаній з кількістю зайнятих більш як 1000 осіб закріплена в конституції. Держава в багатьох розвинених країнах стимулює освоєння багатопрофільних професій, створює умови для перекваліфікації робочої сили та ін.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Ринок робочої сили гнучкий - Економічний словник


Ринок робочої сили гнучкий