Ритмічність виробництва

Ритмічність виробництва – встановлений порядок робочого процесу в часі та просторі, що базується на безперервності та рівномірності виробництва, а також на дотриманні чітких пропорцій між роботою окремих підрозділів і виробничих ланок щодо виконання поставлених завдань, завдяки чому забезпечується безперебійність і своєчасність випуску продукції. Ритмічність необхідна також і у сфері матеріально-технічного постачання, збуту товарів та інших процесах на підприємстві. Р. в. по-різному виявляється у масовому, серійному, дрібносерійному виробництві тощо. Рівень ритмічності визначається окремими коефіцієнтами, зокрема, шляхом визначення часу роботи підприємства або його окремих підрозділів і ланок за формулою Кр = Дт/Др, де Дт – кількість робочих днів, місяців, декад тощо, протягом яких продукція випускалась за планом; Др – загальна кількість робочих днів за відповідний період.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Ритмічність виробництва - Економічний словник


Ритмічність виробництва