РІВЕНЬ РАДІОАКТИВНОСТІ

Екологія – охорона природи

РІВЕНЬ РАДІОАКТИВНОСТІ – сумарна інтенсивність самовільного розпаду радіоакт. елементів у середовищі. Залежить від прир. фону радіоактивності і кількості штучних радіонуклідів та радіоакт. забрудників середовища.
РІВЕНЬ РАДІОАКТИВНОСТІ