Рівні інноваційної діяльності

Рівні інноваційної діяльності – діяльність окремих індивідів, суб’єктів підприємництва, держави та наднаціональних органів, спрямована на засвоєння та розповсюдження загальних і спеціальних знань, конструювання, створення, освоєння та виробництво якісно нових видів засобів виробництва (в т. ч. техніки та предметів праці), а також новітніх технологій на різних рівнях національної, регіональної та світової економіки. Так, у межах національної економіки на рівні окремої людини відбувається набуття спеціальних знань; на рівні окремих

підприємств, фірм і компаній здійснюється конструювання, створення і виробництво наукомісткої продукції, а також надаються освітянські послуги, необхідна інформація та ін.; на рівні об’єднань підприємницьких структур створюються спільні масштабні науково-технічні проекти, відбувається обмін науково-технічною інформацією та ін.; на рівні держави – фінансування наукових досліджень, передусім фундаментальних, підготовка наукових кадрів, управління НДДКР та ін. На рівні регіональних економічних об’єднань, наприклад ЄС, відбувається координація та кооперація у сфері НДДКР, розробка спільних науково-технічних програм, провадження єдиної інноваційної та науково-технічної політики, створення спільної наукової інфраструктури та ін.; на глобальному рівні – відбувається накопичення та отримання інформації, розповсюдження знань через інтернет тощо.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Рівні інноваційної діяльності - Економічний словник


Рівні інноваційної діяльності