Рівні організації живої матерії

Біологія. Комплексний довідник – підготовка до ЗНО та ДПА

ВСТУП

Рівні організації живої матерії

Рівень організації живої матерії – це функціональне місце біологічної структури певного ступеня складності в загальній системі живої матерії.

Молекулярний рівень – це специфічні для живих організмів види органічних сполук (білки, жири, вуглеводи, нуклеїнові кислоти тощо), їх взаємодія між собою і з неорганічними компонентами і роль в обміні речовин та енергії в організмі.

Клітинно-тканинний рівень визначає будову і

властивості більшості живих організмів, оскільки клітина є головною функціональною одиницею організації живої матерії. Тканинний рівень як результат спеціалізації та диференціації клітин характерний лише для багатоклітинних організмів.

Організмовий рівень. Елементарна одиниця цього рівня – особина в її розвитку від моменту зародження до припинення існування в якості живої системи. Закономірні зміни організму в індивідуальному розвитку складають елементарне явище даного рівня. Ці зміни забезпечують ріст організму, диференціацію його частин і водночас інтеграцію розвитку в єдине ціле.

Популяційно-видовий

рівень визначається взаємовідносинами організмів одного виду між собою всередині популяції. Популяція – надорганізмова система, у якій здійснюються елементарні еволюційні перетворення,

Біогеоценотичний рівень виявляється в тому, що в певній ділянці біосфери з визначеними абіотичними показниками співіснують популяції різних видів, пов’язані між собою ланцюгами живлення (біогеоценози). Ці екосистеми здатні до саморегуляції і самовідтворення.

Біосферний рівень. Біосфера – це частина планети, населена живими організмами. Вона являє собою єдине ціле і має свої закономірності, які відрізняють її від інших рівнів організації живого. На цьому рівні відбувається колообіг речовин.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)


Рівні організації живої матерії - Довідник з біології


Рівні організації живої матерії