Рівновага макроекономічна

Рівновага макроекономічна – рівень цін у національній економіці, за якого сукупна пропозиція дорівнює сукупному попиту.
Рівновага макроекономічна