Рівноважна відсоткова ставка

Рівноважна відсоткова ставка – ставка відсотка, яка формується за рівноваги попиту і пропозиції грошей. Основними факторами формування і зміни Р. в. с. є зміна, по-перше, попиту на гроші, по-друге, пропозиції грошей. За зменшення пропозиції грошей виникає їх дефіцит і відсоткова ставка зростає. Зростання Р. в. с за нестачі грошей спонукає основних агентів національної економіки (бізнесменів, населення) продавати акції та інші цінні папери. Збільшення пропозиції акцій та інших цінних паперів призводить до їх знецінення і зниження ринкової

ціни. Отже, Р. в. с. між ціною акцій та інших цінних паперів існує обернена залежність. Із зростанням пропозиції грошей і формуванням їх відносного надлишку Р. в. с. знижується і ціни акцій та інших цінних паперів зростають. Р. в. с. регулює держава різними методами. За характером і наслідками вона є неоднакова на різних етапах економічного циклу. Під час кризи для стимулювання економічної активності держава провадить політику “дешевих” грошей, різними методами впливаючи на зниження Р. в. с. У період економічного піднесення держава провадить переважно стимуляційну політику, або політику “дорогих” грошей, з метою підвищення Р. в. с. і зменшення загальної маси грошей в обігу.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)


Рівноважна відсоткова ставка - Економічний словник


Рівноважна відсоткова ставка