Рівняння. Нерівності зі змінною

Рівняння. Нерівності зі змінною

1

Розбий записи на дві групи. Назви кожну групу.

27 + х = 51 27 + х < 51 40 ∙ р > 160

2

Згадай, що ти знаєш про рівняння; про нерівності зі змінною. Розглянь, як учні розв’язали рівняння та нерівність способом добору. Прокоментуй їхні дії. Із чисел 1, 2, 4, 6, 12, 18 вибери ті, що є розв’язком рівняння; розв’язком нерівності.

36 : х = 18

Х = 1,

36 : 1 = 18 – хибно;

Х = 2,

36 : 2 = 18 – істинно.

Відповідь: 2.

А – 8 > 4

Слід почати випробування з числа, яке більше за 8, тому що не вміємо від меншого

числа віднімати більше.

А = 12,

12 – 8 > 4 – хибно;

А = 18,

18 – 8 > 4 – істинно.

Відповідь: 18.

3

Перевір розв’язання, виконані учнями. Які способи розв’язання застосовано?

Раціональний спосіб добору розв’язків нерівності

36 : х = 18

Х = 36 : 18

Х = 2

36 : 2 = 18

18 = 18

Відповідь: 2.

А – 8 > 4

1) а – 8 = 4

А = 4 + 8

А = 12

 Рівняння. Нерівності зі змінною

11 – 8 > 4 – хибно.

3) Відповідь: 13, 14, 15…

4

Перевір, як розв’язано рівняння на основі властивостей рівності. Розв’яжи подані рівняння зручним для тебе способом.

36 : х = 18

36 : х =

36 : 2

Х = 2

Відповідь: 2.

А ∙ 9 = 99

53 : b = 17

Р : 19 = 38

K + 23 = 60

– Розв’язок, корінь рівняння

– Розв’язки нерівності зі змінною

5

Розглянь, як учні розв’язали нерівності на основі залежності результату арифметичної дії від зміни одного з компонентів. Прокоментуй розв’язання.

 Рівняння. Нерівності зі змінною

Із двох різниць з однаковими від’ємниками більша та, в якій зменшуване більше.

Відповідь: 13, 14, 15 …

 Рівняння. Нерівності зі змінною

Відповідь: 0; 1; 2; 3; 4 … 157.

Найбільше значення х, за якого нерівність буде істинною, – це число 157.

6

У кожному стовпчику розв’яжи перше рівняння. Як можна друге рівняння у стовпчику звести до першого? Розв’яжи друге рівняння.

42 – k = 18 b + 26 = 70 n ∙ 6 = 54

42 – k = 72 : 4 b + 13 ∙ 2 = 70 n ∙ 6 = 540 : 10

7

Знайди деякі розв’язки кожної нерівності.

36 – а < 9 р + 26 < 50 k – 27 > 18

8

□ На екскурсію поїхали 28 хлопчиків, а решта – дівчатка. Усі вони розмістились у двох автобусах, по 25 учнів у кожному автобусі. Скільки дівчаток поїхало на екскурсію?

Прокоментуй розв’язання задачі алгебраїчним методом.

Х – кількість дівчаток.

 Рівняння. Нерівності зі змінною

Маємо: 28 + х = 25 ∙ 2.

28 + х = 25 ∙ 2

28 + х = 50

Х = 50 – 28

Х = 22

Відповідь: 22 дівчинки.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Рівняння. Нерівності зі змінною - Математика


Рівняння. Нерівності зі змінною