Рівняння обміну

Рівняння обміну – рівняння, згідно з яким величина грошової маси, помножена на швидкість обігу грошей, дорівнює рівню цін, помноженому на реальний національний продукт; математичне вираження рівності товарно-грошового обміну за умов ринкової економіки.
Рівняння обміну