Ризик

Ризик – не передбачуваність і можливість настання подій з негативними наслідками (зазнати збитків, втратити вигоду тощо), зумовлених певними діями або рішеннями, які матимуть місце в майбутньому. В економічній науці Р. обгрунтований у праці американських економістів Дж. Неймана та 0. Моргенштерна “Теорія ігор в економічній поведінці”. Зокрема, в ній ідеться про максимізацію корисності індивіда (придбання ним товару) та прибутку компанії (яка приймає рішення про вкладення інвестицій у виробництво) з урахуванням фактора Р. На їх думку,

індивід вибирає такий варіант, за якого можливість отримати граничну корисність від споживання товару є найвищою, а фірма – варіант з найвищою ймовірністю привласнення максимальних прибутків. Західні автори здебільшого характеризують Р. як рівень невизначеності, пов’язаний з реалізацією інвестиційного проекту або інвестиціями. Основними типами економічних Р. є макроекономічні, мікроекономічні. В межах першого типу розрізняють Р. фінансові, інфляційні, Р. появи економічної кризи та ін. Серед фінансових Р., своєю чергою, виділяють кредитний Р., банківський Р., валютний, портфельний та ін. Мікроекономічні
Р. – це Р у межах окремого підприємства, фірми, компанії, галузі. До них належать Р. ліквідності, страхування, інвестиційний, комерційний та ін. Основними чинниками появи Р. є об’єктивні (стихійні лиха, аварії, нещасті випадки на транспорті, не передбачуваність результатів розгортання НТР та ін.) і суб’єктивні (недостатність і ненадійність інформації, надмірна ризикованість суб’єктів підприємницької діяльності тощо). Крім економічних, розрізняють Р. політичні (зумовлені хибною економічною політикою уряду, зміною уряду та ін.), правові (відсутністю стабільного законодавства тощо), соціальні (відсутністю соціальної стабільності в суспільстві тощо).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Ризик - Економічний словник


Ризик