Різноманітність рослинності, закономірності поширення. Рослинні ресурси, їх охорона і відтворення

Розділ 2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНИХ УМОВ І ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УKPAЇНИ

Тема 8. РОСЛИННИЙ ПОКРИВ

Знання про рослинний світ довкола нас та закономірності поширення окремих видів рослин по території України цікавлять не лише ботаніків або географів. Знання про рослини нашої країни, безперечно, потрібні лісничому, який доглядає за лісом. Такими знаннями опановують і працівники харчової промисловості, адже рослини складають понад 2/3 нашого раціону харчування. Рослини уважно досліджують медики, знаючи про цілющий вплив багатьох рослин

на людський організм. Так само вони важливі й для деревообробника, який виготовляє з деревини меблі, й для хіміка, що використовує рослини для виробництва паперу, спирту та інших речовин. А як потрібні знання про рослини аптекарю! Він не тільки спілкується з заготівельниками лікарських рослин, а й допомагає хворому підібрати потрібні для нього рослини з “зеленої аптеки” та виготовляє ліки на рослинній основі. Знання про рослини та їх поширення потрібні й тому, хто вирощує свійських тварин, яким необхідно підібрати соковиті пасовища чи заготовити корми на зиму…

Подумайте, і ви самі продовжите

перелік тих, для кого важливими є знання про рослинний покрив України. І цей перелік буде чималий! Ось і виходить, що такі знання потрібні практично кожному! Адже хіба не варто достатньо знати про те, без чого людське життя не тільки безрадісне, а й просто неможливе?

§31. Різноманітність рослинності, закономірності поширення. Рослинні ресурси, їх охорона і відтворення

Географічна розминка

Пригадайте з курсу біології, які умови впливають на формування рослинності певної території.

Здійсніть прогулянку своєю місцевістю і назвіть найтиповіших представників рослинності.

Рослинність України надзвичайно різноманітна. Це зумовлено неоднаковими природними умовами в різних регіонах країни, складним розвитком органічного світу впродовж тривалого геологічного часу.

Рослинність – це сукупність рослинних угруповань на певній території (мал. 136). У межах України природна рослинність збереглася на 1/3 площі (близько 20 млн га). Часто рослинність ототожнюють із поняттям рослинний покрив. За видовим складом і чисельністю особин рослинність поділяють на певні типи. Наприклад, типами рослинності є ліси, чагарники, пустища, солончаки. На території, навіть невеликій за площею, може поєднуватися кілька типів рослинності.

На рівнинах рослинність змінюється за правилами широтної зональності, а в горах – висотної поясності, так само як й інші природні компоненти. Основними типами рослинності в нашій країні є ліси, луки, степи, болота (мал. 137, 138).

Ліси. Природні особливості України, тобто рельєф, клімат, грунти, зумовили різноманітний склад порід дерев у лісах (мал. 137). В українських лісах на площі у 10 млн га зростає понад 25 листяних і хвойних порід, найпоширенішими з яких є сосна, дуб, ялина, бук, береза, вільха і граб. Різноманітними є й лісові угруповання. Найбільшу частку рівнинних лісів охоплюють соснові, сосново-дубові, дубові, дубово-грабові та вільхові угруповання. У південних районах України до дуба і сосни додається біла акація та різні чагарники. А у складі лісів, що ростуть на схилах ярів і балок, так званих байраків, поряд з дубом помітні клен, ясен, берест. В Українських Карпатах великі площі охоплені лісами з ялини, бука та ялиці. У лісах Кримських гір поширені дуб пухнастий і скельний, бук східний і лісовий, граб і сосна.

Луки – це тип рослинності з переважанням багаторічних трав, що зростають в умовах більш-менш вологого клімату (мал. 137). їх використовують як природні пасовища і сіножаті. В Україні лучна рослинність охоплює площу близько 7 млн га здебільшого на заході Поліської низовини та в Українських Карпатах. У лучних угрупованнях панують злакові рослини: вівсяниця, тонконіг, стоколос, пирій і осоки. Цінними лучними рослинами є бобові, зокрема конюшина, в’язіль, горошок мишачий та ін.

Степ – це тип рослинності, в якому також переважають багаторічні трави, але лише ті, що пристосувалися до умов континентального клімату з тривалими посухами. Степ формується на чорноземних і каштанових грунтах в умовах рівнинного рельєфу на півдні України. Серед трав тут панують злаки, як-от: ковила, костриця, житняк, типчак і осоки (мал. 138). За панівними рослинами розрізняють степи типові, або справжні, лучні, чагарникові та пустельні. Вони змінюються послідовно з півночі на південь. Недоторкані ділянки степової рослинності збереглися лише у заповідниках та на деяких схилах річкових долин, ярів і балок.

 Різноманітність рослинності, закономірності поширення. Рослинні ресурси, їх охорона і відтворення

 Різноманітність рослинності, закономірності поширення. Рослинні ресурси, їх охорона і відтворення

Мал. 137. Типи рослинності

Болота. Болотяна рослинність вологолюбна (мал. 138). У рослинному покриві низинних боліт, розташованих здебільшого в долинах річок, по берегах озер, переважають вільха чорна, очерет, рогіз, осоки, зелені мохи. На верхових болотах, що розміщуються на вододілах, рослинний світ бідний. Тут зростають сосна, чагарники – багно болотне, журавлина, андромеда, трапляються пухівка, росичка, а також окремі види сфагнових мохів. На перехідних болотах рослинний покрив є перехідним від низинних до верхових, тому на них поширені як одні, так й інші види рослин. Найбільші площі в Україні болотяна рослинність охоплює на Поліссі, трапляється у долинах степових річок та в Українських Карпатах.

Практичне завдання

За картою атласу визначте, які типи рослинності переважають у різних областях України і у вашій місцевості.

Рослинні ресурси. Це частина біологічних ресурсів певної території, представлена вищими рослинами, грибами, мохами, лишайниками і водоростями, які людина використовує або може використати для задоволення своїх матеріальних і духовних потреб. На території України всі типи рослинності – ліси, луки, степи, болота – мають велике господарське значення як технічна, харчова, кормова й лікарська сировинна база. Крім того, рослинні ресурси беруть участь у важливих природних і суспільних (культурних) процесах: водоохоронних, захисних, санітарно – гігієнічних, оздоровчих та ін.

 Різноманітність рослинності, закономірності поширення. Рослинні ресурси, їх охорона і відтворення

Мал. 138. Типи рослинності

Факти сьогодення

Практична цінність рослин України. Нині практичну цінність мають 65 % видів рослин України. З них понад 800 використовує традиційна та народна медицина; понад 200 видів є вітамінними рослинами; 150 видів – це дикорослі плодові, ягідні, горіхові, салатні харчові рослини; близько 400 видів – олійні рослини; приблизно 100 видів – дубильні, 150 видів – фарбувальні і 50 видів – волокнисті рослини; понад 1000 видів – кормові, а понад 500 – медоносні рослини, близько 80 видів цінні своєю деревиною.

Особливо важливу роль серед рослинних ресурсів України відіграють ліси, які не лише є важливою сировиною, а й беруть участь у збереженні довкілля. Україна належить до країн з невисокою забезпеченістю лісовими ресурсами. Ступінь заліснення території, або лісистість, становить лише 15,5 % (оптимальним є показник 21-22 %). До того ж показник заліснення у межах країни коливається від понад 40 % в Івано-Франківській області до 1,8 % у Запорізькій. Близько 60 % усіх лісів віднесено до так званих екологічних – захисних, водоохоронних, оздоровчих та інших екологічно цінних лісів. Інші 40 % вважають такими, які можна використовувати у господарстві – експлуатаційні.

Проблема

Нині актуальними проблемами щодо використання лісових ресурсів є порушення балансу між обсягами промислового використання лісу й екологічними вимогами, значне виснаження лісосировинної бази, скорочення обсягів лісокористування для екологічних цілей, обмеженість інвестицій у лісове господарство. Запропонуйте способи вирішення названих проблем. Що необхідно зробити для збільшення лісових насаджень у вашій місцевості?

 Різноманітність рослинності, закономірності поширення. Рослинні ресурси, їх охорона і відтворення

Мал. 139. Лікарські рослини

Наука стверджує

Дерева – справжні екологи. Вченими встановлено, що щорічно 1 га хвойних дерев затримує на кронах до 30 т пилу, соснові – 35 т, в’яз – 43 т, дубові насадження – 54 т, букові – 65 т. Свинець із вихлопних газів вбирається листям каштана, клена, тополі, липи. Тому, створюючи санітарно-захисні зони навколо промислових підприємств, слід враховувати високу екологічну цінність цих дерев.

Рослинні ресурси мають харчову і лікарську цінність. Україна багата на такі лікарські рослини, як валеріана, шипшина, фіалка, шавлія, ромашка, барвінок, дурман, кульбаба, чистотіл, звіробій, подорожник, спориш, меліса, суниця лісова, живокіст та інші (мал. 139). Усього їх налічують майже 250 видів, 150 з яких визнано науковою медициною (інші застосовують у народній медицині). Головними за заготівлею лікарських рослин є північні та центральні райони України, а також Карпати і Крим. Велике значення мають дикорослі плоди і ягоди, багаті на різноманітні корисні для людського організму елементи. Сфера використання цих рослинних ресурсів дедалі розширюється завдяки спеціально створеним ресурсним заказникам, які стають не тільки джерелом заготівель, а й базою для їх вивчення. Так, для збереження природних умов болотяних масивів і прилеглих до них територій, багатих на ягідники та цінні лікарські рослини, в Україні виділені і взяті під охорону ділянки площею близько 90 тис. га. Наприклад, у Тернопільській області створені Почаївський і Галицький ботанічні сади лікарських рослин.

 Різноманітність рослинності, закономірності поширення. Рослинні ресурси, їх охорона і відтворення

Мал. 140. Рослини Червоної книги

Географія культури

Рослини в українських святах. Українці завжди з повагою ставилися до рослин і вірили в їхні цілющі властивості. Рослинні дійства були присутні на різних святах. Так, на Семена, 23 травня, люди збирали різні трави, з вірою в їхні лікувальні й магічні властивості. На Трійцю також збирали різні рослини і вкривали ними підлогу, прикрашали оселю. Віночок, який плели у перший день Трійці, дівчата зберігали аж до Петрівки, щоб русалоньки не залоскотали під час купання в річці. На Івана Купала завжди прикрашали вербу, водили навколо неї хороводи, а потім спалювали на купальському вогнищі.

Книга рідкісних і зникаючих видів рослин. Нині близько 400 видів рідкісних і зникаючих рослин взято на облік і занесено до Червоної книги України (мал. 140). Занесення певного виду до Червоної книги – це попередження про те, що цьому виду загрожує небезпека, а тому він потребує певних заходів щодо його збереження. З рідкісних рослин охороняють реліктові види, які збереглися на нашій території з минулих геологічних епох. Це тис ягідний, сосна кедрова, які зрідка трапляються в Карпатах; фісташка туполиста, півонія тричітрійчаста, поширені в деяких місцях Криму. Абсолютної охорони потребують ендемічні для України види, які за її межами не трапляються. Це занесені на сторінки Червоної книги кримські ендеміки – сосна Станкевича, тюльпан Кальє, вовчі ягоди кримські, а також карпатські ендеміки – дзвоники карпатські, медунка Філярського. До національної Червоної книги занесені й ті види рослин, які скорочують площі свого поширення через діяльність людини. Так, у зв’язку з виснаженням на сторінки книги потрапили угруповання пізньоцвіту осіннього, беладони лікарської, горицвіту весняного, тирличу жовтого та інших рослин, що мають значення для фармацевтичної промисловості. З естетичних міркувань охороняють і занесені до Червоної книги багато видів рослин, яким притаманна краса цвітіння і кількість яких значно скоротилася. Серед них – зозулині черевички звичайні, конвалія (мал. 141), латаття біле та глечики жовті, нарцис вузьколистий, підсніжник звичайний, лілія лісова та ін.

 Різноманітність рослинності, закономірності поширення. Рослинні ресурси, їх охорона і відтворення

Мал. 141. Зозулині черевички, конвалія

Практичне завдання

За додатком 1 (див. табл. 8) з’ясуйте, які рослини вашої місцевості занесені до Червоної книги.

УЗАГАЛЬНЕННЯ

Основними типами рослинності в нашій країні є лісова, лучна, степова, болотяна.

Рослинні ресурси – це частина біологічних ресурсів, представлена різними типами рослинності.

Лісові ресурси беруть участь у господарстві і виконують екологічні функції, інші рослинні ресурси – дикорослі трави, плоди і ягоди – мають харчову і лікарську цінність.

Рослинність України потребує охорони і відновлення, рідкісні і зникаючі види занесені до Червоної книги.

Ключові терміни і поняття

Рослинність

тип рослинності

Рослинні ресурси

лісистість

Самоперевірка

Запропонуйте заходи, які сприяли б раціональному використанню рослинних ресурсів у вашій місцевості.

Поясніть закономірності поширення рослинності на території України.

Наведіть приклади деревних порід у лісах України, скориставшись місцевими назвами, як-от: Березань, Борова, Буковина, Вільхівка, Дубно тощо. Знайдіть ці назви на карті.

Назвіть усі переважаючі типи рослинності у вашій місцевості.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)


Різноманітність рослинності, закономірності поширення. Рослинні ресурси, їх охорона і відтворення - Географія


Різноманітність рослинності, закономірності поширення. Рослинні ресурси, їх охорона і відтворення