Різноманітність та значення кишковопорожнинних. Охорона губок і кишковопорожнинних

НАЙПРОСТІШІ

УРОК № 14

Тема. Різноманітність та значення кишковопорожнинних. Охорона губок і кишковопорожнинних.

Мета: ознайомити учнів із роллю кишковопорожнинних в екосистемах і їхнім значенням для людини, розповісти про охорону губок і кишковопорожнинних.

Обладнання й матеріали: підручник [1], зошит [3], фотографії, малюнки, плакати, схеми, що дозволяють ілюструвати роль кишковопорожнинних в екосистемах і їхнє значення для людини, і принципи охорони губок і кишковопорожнинних.

Базові поняття й терміни:

різноманітність тварин, охорона тварин,

Тип уроку: комбінований.

Хід уроку

I. Організаційний етап

II. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності

Обговорення проблемної ситуації

Туристи, відвідуючи коралові рифи, намагаються взяти із собою частину корала. Як ви думаєте, чим загрожує така поведінка?

II. Вивчення нового матеріалу

Розповідь учителя з елементами бесіди

1. Роль кишковопорожнинних в екосистемах і їхнє значення

для людини

Ця група тварин не привертає широкої уваги школярів, оскільки з її представниками вони рідко зустрічаються в побуті. А разом із тим, значення кишковопорожнинних у природі досить велике. Про це значення

Треба поговорити, для того щоб мати можливість обгрунтувати необхідність захисту кишковопорожнинних.

Насамперед, зверніть увагу на коралові рифи й атоли, які формуються вапняними кістяками рифоутворюючих коралових поліпів.

Існує значна група рифоутворюючих коралових поліпів. Утворення рифів відбувається звичайно біля берегів. Більш швидко ростуть і розмножуються колонії, розташовані з боку моря, тому що морський прибій приносить коралам їжу. Колонії, що перебувають біля берега, поступово відмирають, і між берегом і рифом поступово утворюється все більший водний простір. Коралові рифи й острови – небезпечна перешкода для судноплавства.

Коралові поліпи відіграють корисну роль в очищенні морської води від завислих органічних часток. З кістяків коралових поліпів, що відмирали протягом багатьох тисячоліть, утворилися величезні товщі вапняку. У багатьох тропічних приморських країнах його використовують у будівництві. З кістяків деяких видів коралів, наприклад червоного корала, роблять різноманітні прикраси.

Медузи чуйно вловлюють звукові коливання, що виникають при терті води об повітря, і задовго до наближення шторму відпливають від берега. На підставі цієї властивості вчені біоніки створили прилад “Вухо медузи”, що дозволяє визначити наближення шторму приблизно за 15 годин до його настання.

Кишковопорожнинні є об’єктами промислу. У їжу використовують медуз у засоленому вигляді. їхній промисел має місцеве значення, в основному в Японії й Китаї. Найголовніший промисловий інтерес представляють корали, з яких виготовляють прикраси, предмети мистецтва. Крім того, нині є популярним колекціонування коралових поліпів. Гілки коралів продають як сувеніри. Особливо цінуються червоний і чорний корали, вартість яких прирівнюється до напівкоштовних каменів. З них виготовляють ювелірні вироби.

Коралові вапняки – прекрасний будівельний матеріал. Крім того, з них одержують вапно. Деякі гідроїдні поліпи видобувають із метою одержання біологічно активних речовин для медицини.

2. Охорона губок і кишковопорожнинних

І губки, й кишковопорожнинні мають потребу в охороні. Губки, наприклад, вносять великий вклад в очищення води. На 1 грам сухої ваги губок у день припадає 5 літрів очищеної води! Однак, фільтруючи воду, губки більше від інших тварин страждають від отруйних речовин, які знаходяться в ній. Отруєння води промисловими відходами може спричинити загибель губок. Однією з причин зникнення туалетних губок у Середземному морі (крім надлишкового вилову) є забруднення води. У тих місцях, де губки знаходять підходящі умови (воду необхідного складу з поживними частками, опору для прикріплення тощо), вони здатні покривати своїми тілами майже все дно.

Кишковопорожнинні, як і губки, потерпають від забруднення світового океану. Коралові рифи відіграють важливу роль в екосистемі океанів, але за останні 40 років кількість рифоутворюючих коралів у світі скоротилася наполовину. Найважча ситуація спостерігається в районі, де проходить межа Тихого й Індійського океанів – тут рифи зменшуються на 1,5 тисячі квадратних кілометрів щорічно. Саме на цій території зосереджено близько 75% всіх коралових рифів світу.

Причинами загибелі коралів експерти називають підвищення температури води через кліматичні зміни, забруднення океану промисловими відходами й руйнування прибережних рифів рибальськими сітками і якорями суден.

Учені попереджають, що якщо не будуть вжиті заходи з охорони коралів, це загрожує величезними збитками рибному промислу й туризму. У небезпеці перебуває й всесвітньо відомий Великий бар’єрний риф біля узбережжя Австралії.

Треба враховувати також, що коралові рифи являють собою природний бар’єр проти руйнівної сили тайфунів і цунамі. Вони беруть на себе основний удар хвилі й розбивають її, перш ніж вона досягне берегової лінії. Фахівці довели, що, наприклад, Мальдиви могли б постраждати набагато більше через тайфуни й цунамі, якби не державна політика охорони коралових рифів, які захисним кільцем оточують острови.

IV. Узагальнення, систематизація й контроль знань і вмінь учнів

Робота з підручником

Школярі читають текст “Клас Коралові поліпи” на с. 59 і відповідають на питання: “Яка роль кишковопорожнинних у природі? Як утворюються коралові рифи?” Пропонують свої заходи щодо охорони коралових рифів.

Учні самостійно ознайомлюються з рубриками “Наука та науковці” і “Україна. Охорона природи”.

Робота із зошитом

Виконати завдання в зошиті [3, с. 18-19].

V. Самостійна робота учнів

Учні ознайомлюються з рубрикою “Запам’ятайте найважливіше” на с. 60, при необхідності записують висновки в зошит. Потім виконують завдання рубрики “Готуємося до тематичного оцінювання”. У зошиті [З, с. 20-21] учні виконують завдання.

VI. Підсумки уроку

Школярі самостійно підбивають підсумок уроку, звертаючи увагу на ті нові знання, яких вони набули в процесі цього уроку.

V. Домашнє завдання

У підручнику [1] прочитати § 14, відповісти на запитання 4-6 після параграфа на с. 60. Прочитати висновки на с. 62.

У зошиті [3, с. 18-19] виконати завдання.
Різноманітність та значення кишковопорожнинних. Охорона губок і кишковопорожнинних