РІЗНОМАНІТНІСТЬ ВОДОРОСТЕЙ

Тема 4. РІЗНОМАНІТНІСТЬ РОСЛИН

Вивчаючи цю тому, ви дізнаєтеся:

✓ про різноманітність рослин і про основні групи вищих рослин;

✓ про основних представників вищих рослин, їх значення у природі та житті людини;

✓ про розмноження та поширення вищих рослин;

✓ які існують екологічні групи та життєві форми рослин і як вони утворюють рослинні угруповання

§38. РІЗНОМАНІТНІСТЬ ВОДОРОСТЕЙ

Ви дізнається про три найпоширеніші групи багатоклітинних водоростей – бурі, червоні та зелені. Ці груш також мають найбільше практичне

використання у господарській діяльності людини.

Які водорості є важливими в нашому житті? Чи існують водорості великого розміру?

Водорості є групою, до якої відносились попередники наземних рослин. Водорості живляться завдяки фотосинтезу, а їхні клітини мають хлоропласти. Проте у багатоклітинних водоростей відсутні тканини та немає поділу тіла на органи – листки, стебла, корені.

Таким чином, водорості схожі зі звичними для нас наземними рослинами за способом живлення, але відрізняються від них значно простішою будовою тіла. У XIX ст. вчені запропонували називати всі “традиційні”

наземні рослини – від невеличких мохів до велетенських дерев – вищими, рослинами, а решту рослинних організмів, позбавлених листків, стебел та коренів, – водоростями.

Водорості дуже різноманітні. Наприклад, серед них є як одноклітинні, так і багатоклітинні організми. Виключно одноклітинними є діатомові(навікула) та евгленові (евглена) водорості, з якими ви вже познайомилися при вивченні одноклітинних організмів. Деякі групи водоростей, зокрема зелені, включають як одноклітинних (хламідомонада, хлорела), так і багатоклітинних представників (приклад – хара). До інших груп, в першу чергу, бурях та червоних водоростей, входять виключно або майже виключно багатоклітинні, переважно – морські організми, які помітні без збільшувальних приладів. Саме ці п’ять груп водоростей – евгленові, діатомові, бурі, червоні та зелені – є найпоширенішими та найвідомішими. Розглянемо детальніше ті групи, в яких представлені багатоклітинні водорості.

Бурі водорості живуть переважно у морях, особливо – холодних, на глибинах до 30 м. Подібно до діатомових, у бурих водоростей хлоропласти забарвлені у різні відтінки жовтого кольору. Зазвичай бурі водорості мають великі розміри і добре помітні без збільшувальних приладів. Вони є багатоклітинними організмами. Данні зарості бурих водоростей часто називають “лісами моря”. Ці “ліси” у північній півкулі найчастіше утворює морська капуста – ламінарія.

Ламінарія виглядає як широка жовто-коричнева стрічка, довжина якої може сягати 5-7 м (люд. 166, а). У нижній частині вона звужується і переходить у циліндричну ніжку, яка закінчується розгалуженнями – ризоїдами. За їх допомогою ламінарія міцно прикріплюється до кам’янистого грунту.

 РІЗНОМАНІТНІСТЬ ВОДОРОСТЕЙ

Мал. 166. Їстівні бурі, червоні та зелені водорості: а – морська капуста – ламінарія;

Б – червоний морський салат – порфіра; в-зелений морський салат-ульва

Ламінарія є їстівною водорістю. Її не лише збирають, але й штучно вирощують на морських фермах у багатьох країнах. Ламінарія багата на йод, вітаміни та різноманітні корисні речовини.

Червоні водорості також є переважно морськими багатоклітинними організмами. Хлоропласти червоних водоростей забарвлені найчастіше у червоний колір. Таке забарвлення дозволяє червоним водоростям уловлювати світло на досить великих глибинах – до 70 м. Деякі червоні водорості, наприклад, червоний морський салат – порфіра, є їстівними (мал. 166, б). З багатьох червоних водоростей людина отримує цінну речовину – aгаp-aгаp.

Його додають у розчини для перетворення їх на желе. Агар-агар широко використовується при виготовленні фарб, косметичних гелів, у кондитерській промисловості (наприклад, при виробництві пастили та зефіру). На поживних середовищах, виготовлених в додаванням агар-агару, дослідники вирощують культури бактерій, мікроскопічних грибів та водоростей тощо.

Зелені водорості є найчисленнішою та найрізноманітнішою групою водоростей, представники якої зустрічаються майже всюди – у прісних водоймах та морях, у грунті та на корі дерев, навіть на снігу та льоду. Вже відомими вам прикладами зелених водоростей є хламідомонада, хлорела та хара. Іншими прикладами є прісноводна водорість спірогіра та морська водорість ульва.

Спірогіра має вигляд нитки, що складається з однакових клітин, розташованих одна за одною. У кожній клітині є зелені спірально закручені стрічкоподібні хлоропласти. Середину клітини займає велика вакуоля, в центрі якої на цитоплазматичних тяжах розташоване ядро (мал. 167). Спірогіра часто утворює у річках велене м’яке та слизьке на дотик жабуриння. Якщо забарвити мікроскопічний препарат спірогіри розчином туші, то стає зрозумілим, чому жабуриння слизьке – кожна нитка оточена шаром слизу.

 РІЗНОМАНІТНІСТЬ ВОДОРОСТЕЙ

Мал. 167. Зелена нитчаста водорість спірогіра

Ульва, або зелений морський салат, виглядає як зелена пластинка розміром приблизно з долоню, і зовні нагадує порфіру (мал. 166, в). Зазвичай ульва, росте на дні на відносно невеликих глибинах – до 5 м. Подібно до червоного морського салату, ульва є їстівною водорістю, яку в ряді країн вирощують на спеціальних морських фермах.

На прикладі зелених водоростей можна простежити основні етапи поступового ускладнення будови тіла фотосинтезуючих організмів: від рухливих одноклітинних (хламідомонада) до одноклітинних нерухомих (хлорела). Далі – до нерухомих багатоклітинних організмів з простою будовою тіла у вигляді нитки (спірогіра) або пластинки (зелений морський салат – ульва) і, нарешті, до таких зелених водоростей, які навіть зовні нагадують вищі рослини (хара).

Саме від велених водоростей, споріднених із спірогірою та харою, походять вищі рослини.

ВИСНОВКИ

1. Водорості живляться як рослини, але їхнє тіло не має коренів, стебла та листків.

2. Водорості різноманітні за будовою (одноклітинні та багатоклітинні), своїми розмірами (мікроскопічні та макроскопічні), забарвленням хлоропластів (жовті або коричневі, червові, зелені), середовищем існування (моря та прісні водойми, суходоли).

3. Основні групи водоростей, де є багатоклітинні представники, – це бурі, червоні та велені водорості.

4. Від багатоклітинних велених водоростей походять вищі рослини.

ТЕРМІНИ І ПОНЯТТЯ, ЯКІ ПОТРІБНО ЗАСВОЇТИ

Водорості, вищі рослини, бурі водорості, червоні водорості, агар-агар, зелені водорості.

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

1. Що спільного мають водорості з традиційними рослинами, які ми називаємо вищими?

2. Як водорості (евгленові, діатомові, бурі, червоні або зелені) представлені виключно одноклітинними, а які – виключно багатоклітинними організмами?

3. В межах якої групи водоростей можна прослідкувати перехід від простої одноклітинної до складної багатоклітинної будови тіла?

ЗАВДАННЯ

1. Охарактеризуйте практичне значення водоростей різних груп.

2. На ведіть назви їстівних водоростей.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)


РІЗНОМАНІТНІСТЬ ВОДОРОСТЕЙ - Біологія


РІЗНОМАНІТНІСТЬ ВОДОРОСТЕЙ