РІЗНОМАНІТНІСТЬ ЖИВИХ ОРГАНІЗМІВ ТА СЕРЕДОВИЩА ЇХ ІСНУВАННЯ

ВСТУП

Птахи і звірі, квіти й дерева благають до людини: збережи, де стоїш, де живеш, на відстані погляду та голосу, хоч би на віддалі простягнутої руки! І твій особистий активний простір, помножений на мільйони, стане охоронним простором Вітчизни, помноженим на мільярди – охоронним простором світу.

“Екологічний маніфест”

§ 2. РІЗНОМАНІТНІСТЬ ЖИВИХ ОРГАНІЗМІВ ТА СЕРЕДОВИЩА ЇХ ІСНУВАННЯ

Різноманітність живих організмів. Царства живої природи.

У біосфері нараховується близько 2 мільйонів видів живих організмів. Таку

їх різноманітність людина за своє життя не змогла б осягнути. Проте відтоді, як знання про живі організми систематизовані, вивчення їх є доступним кожному з вас.

Розгляньте мал. 3. Ви бачите, що всі живі організми об’єднано у п’ять царств.

За найдавніших часів у біосфері “панували” лише бактерії та ціанобактерії (синьо-зелені водорості). Середовищем їх життя була вода. Синьо-зелені водорості завдяки фотосинтезу почали використовувати енергію Сонця для утворення органічних речовин. У результаті їх життєдіяльності атмосфера збагачувалася киснем: формувалося середовище існування для інших

живих організмів. Бактерії та синьо-зелені водорості є представниками царства Дроб’янки, які й зараз поширені у біосфері. З одноклітинних живих організмів виникли багатоклітинні. Вони дали початок трьом царствам живої природи: Рослинам, Тваринам і Грибам.

Рослини, завдяки здатності до фотосинтезу, утворюють органічні речовини, що є їжею для представників інших царств. До того ж, рослини виділяють в атмосферу кисень, який необхідний для всього живого. Вони очищають воду, повітря від шкідливих речовин, захищають грунт від руйнування тощо.

Тварини живляться рослинами або іншими організмами. За способом живлення серед них розрізняють травоїдних, хижаків і всеїдних. Тварини самостійно пересуваються в різних середовищах життя (наземно-повітряному, водному, грунтовому). Вони сприяють поширенню рослин, бактерій, грибів.

Гриби використовують готові органічні речовини. Серед грибів є корисні та шкідливі для людини види. У природі гриби необхідні, тому що вони розкладають рештки відмерлих організмів, перетворюють органічні речовини до стану, у якому їх знову засвоюють рослини.

Дроб’янки (бактерії та ціанобактерії) – найпростіші організми, пристосовані до різних умов існування. Бактерії розкладають органічні речовини відмерлих організмів до мінеральних речовин. Як і гриби, вони є “санітарами” планети.

Віруси – царство живої природи, представниками якого є неклітинні форми життя, які існують лише в клітинах інших живих організмів. Віруси є збудниками багатьох хвороб людини (грип, СНІД, гепатит, кір тощо), рослин і тварин.

 РІЗНОМАНІТНІСТЬ ЖИВИХ ОРГАНІЗМІВ ТА СЕРЕДОВИЩА ЇХ ІСНУВАННЯ

Мал. 3. Царства живої природи: 1 – Рослини; 2 – Тварини; З – Гриби; 4 – Дроб’янки; 5 – Віруси

 РІЗНОМАНІТНІСТЬ ЖИВИХ ОРГАНІЗМІВ ТА СЕРЕДОВИЩА ЇХ ІСНУВАННЯ

Мал. 4. Середовища існування рослин: 1 – водне; 2 – наземно-повітряне

Живі організми кожного із царств розвивалися по-різному. Усі царства у природі взаємопов’язані. Наприклад, рослини забезпечують представників інших царств їжею (органічними речовинами) та збагачують повітря киснем, який необхідний усім живим організмам для дихання. Бактерії й гриби забезпечують рослини мінеральними речовинами і вуглекислим газом. Тварини запилюють квіткові рослини, сприяють їх розмноженню.

Класифікація рослин. Ви почнете вивчати біологію з того царства, без якого сучасне життя на Землі було б неможливе. Мабуть, уже здогадалися, що це царство Рослини. Рослин на Землі близько півмільйона видів. Вони відрізняються між собою за будовою, розмірами, способом розмноження, тривалістю життя, середовищем існування тощо (мал. 4, 5).

Із збільшенням відомостей про живі організми виникла потреба у їх упорядкуванні. Це привело до виникнення такої науки, як систематика.

Систематика (від грец. “систематикос” – “упорядкований”) – наука, завданням якої є опис і упорядкування існуючих і вимерлих видів організмів, їх розподіл на певні систематичні групи – таксони.

Засновником систематики вважають Карла Ліннея, який в 1735 р. видав працю “Система природи”, де класифікував відомі йому рослини, за найменшу одиницю класифікації прийнявши вид. Вид – сукупність особин, які мають подібну будову, процеси життєдіяльності, спільне походження, живуть у схожих умовах, вільно схрещуються між собою та дають плодюче потомство.

 РІЗНОМАНІТНІСТЬ ЖИВИХ ОРГАНІЗМІВ ТА СЕРЕДОВИЩА ЇХ ІСНУВАННЯ

Мал. 5. Рослини: 1 – кульбаба лікарська; 2 – конюшина лучна

Карл Лінней запропонував усі види рослин і тварин називати двома словами. Перше слово – назва роду, до якого належить організм. Це, як правило, іменник, що пишеться з великої літери. Друге слово – видовий епітет, прикметник, який пишеться з маленької літери. Такий спосіб найменування рослин називається подвійною (бінарною) номенклатурою. Наприклад, види: Кульбаба лікарська, Конюшина лучна (мал. 5).

У межах царства Рослини подібні між собою види об’єднують в один рід, роди – у родини, родини – у порядки, порядки – у класи, класи – у відділи.

Наприклад, види Береза бородавчаста і Береза пухнаста належать до роду Береза, родини Березові. Рід Бук, Рід Каштан і Рід Дуб об’єднані у родину Букові, родини Букові і Березові – у порядок Букоцвіті класу Дводольні, відділу Покритонасінні.

Подивіться на схему, де показано основні систематичні категорії царства Рослини (мал. 6). На ній вся різноманітність рослин охоплена таксономічними одиницями (відділ, клас, родина, рід, вид) та зв’язками між ними.

Усім вам добре відома невибаглива кімнатна рослина з яскравими червоними чи рожевими квітками, яка часто прикрашає підвіконня квартир, класів. Більшість із вас знає її під назвою калачик, але в неї є ще й інші назви – герань, пеларгонія. Щоб назва рослин була зрозуміла носіям різних мов, учені використовують латинську мову. Наприклад, Pelargonium zonale – це і є знайома нам рослина – пеларгонія. До речі, запропонував називати рослини латинською мовою теж Карл Лінней.

Усю різноманітність живих організмів об’єднано у п’ять царств: Рослини, Тварини, Гриби, Дроб’янки, Віруси. У межах царства Рослини види об’єднують у роди, роди – у родини, родини – у порядки, порядки – у класи, класи – у відділи. Рослини заселяють водне та наземно-повітряне середовища життя.

 РІЗНОМАНІТНІСТЬ ЖИВИХ ОРГАНІЗМІВ ТА СЕРЕДОВИЩА ЇХ ІСНУВАННЯ

Мал. 6. Основні систематичні категорії царства Рослини

Для допитливих

Про Карла Ліннея

 РІЗНОМАНІТНІСТЬ ЖИВИХ ОРГАНІЗМІВ ТА СЕРЕДОВИЩА ЇХ ІСНУВАННЯ

Карл Лінней (1707-1778)

Він однаковий на всіх портретах: повненький дідок у білій закучерявленій перуці, веселий, добродушний, трохи самовдоволений, з маленькими жвавими гострими очима – геній Скандинавії Карл Лінней. Люди, які добре його знали, говорили, що і в зрілому віці він вражав усіх жвавістю й енергійністю. Вставав він о четвертій годині ранку, а о десятій уже закінчував лекції. Ходив у походи, лазив по скелях. Любив веселі компанії і завжди мав у запасі новий анекдот. Казали, що він

Скупуватий, та він радше був завбачливий: гроші прийшли до нього пізно і нелегко, він знав їм ціну. Із усіх слабкостей на першому місці було себелюбство, не терпів заперечень, ледве міг вислуховувати те, що йому не подобалося. Хвалив себе часто і не спиняв, коли його вихваляли інші. Про нього писали: “…його любов до слави була безмежна”. Сам, не вагаючись, називав себе великою людиною. І… що не кажи, не помилявся!

Кажуть, прізвище Лінней походить від шведського Linden, що означає “липа”, так що йому просто на роду написано бути ботаніком. Усе його дитинство минуло в саду маленького шведського містечка, де його батько був священиком.

Серед біологів К. Лінней став відомим завдяки праці “Система природи”. Ця книга розкриває всю велич Ліннеєвих праць із систематики і класифікації.

(За Я. Головановим )


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)


РІЗНОМАНІТНІСТЬ ЖИВИХ ОРГАНІЗМІВ ТА СЕРЕДОВИЩА ЇХ ІСНУВАННЯ - Біологія


РІЗНОМАНІТНІСТЬ ЖИВИХ ОРГАНІЗМІВ ТА СЕРЕДОВИЩА ЇХ ІСНУВАННЯ