Робоче місце

Робоче місце – найелементарніша ланка матеріального та нематеріального виробництва в обмеженому просторі, пристосованому для виконання окремим робітником свого виробничого завдання за допомогою відповідного обладнання або обслуговування процесу виробництва. P. м. у різних галузях матеріального виробництва класифікують за ступенем механізації – P. м. з ручною, машинно-ручною та автоматизованою працею, залежно від типу виробництва – одиничне, серійне, масове; за ступенем поділу праці – індивідуальне, колективне, одно – та багатоверстатне.

Належна організація Р. м. передбачає раціональне розміщення обладнання, найефективніше використання виробничих площ, створення зручних і безпечних умов праці, а також функціональний поділ інструментів, заготовок і деталей. Конструкція P. м., його обладнання покликані сприяти підвищенню ефективності виробництва. Кожне Р. м. має бути оснащене раціонально сконструйованими верстатами, зручними стелажами, столами, етажерками, шухлядами та ін. За різних типів виробництв конструкції всіх цих виробів повинні враховувати специфіку кожної професії, конкретні умови виробництва, а нерідко й індивідуальні
особливості працівника. Кожне Р. м. слід забезпечити необхідним інструментом, контрольно-вимірювальними приладами, а також пристосуваннями для зберігання та переміщення заготовок і готових виробів. Організація Р. м. щільно пов’язана з науковою організацією праці та виробництва, що забезпечує підвищення її продуктивності, сприяє працездатності й розвитку майстерності працівника. Наукова організація праці на Р. м. створює найкращі умови для збереження здоров’я людини, запровадження науково обгрунтованих фізіологічних норм режиму праці і відпочинку, санітарно-гігієнічних норм, виконання вимог психології та естетики праці. Вартість Р. м. у розвинених країнах світу постійно зростає. Так, у Німеччині лише за 1960-1985 вартість виробничого устаткування на Р. м. зросла у 10 разів і досягла 200 тис. марок, а у передових галузях – 1 млн марок. У наступні роки ця тенденція посилювалась.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)


Робоче місце - Економічний словник


Робоче місце