Робочий день школяра

ТЕМА: ПОВТОРЕННЯ (INTRODUCTION)

УРОК 3 (3)

Підтема: Робочий день школяра.

Мета: Відпрацювати в мовленні учнів структури It takes те….

Навчати трансформувати текст, ставити запитання, відповідати на них, уживаючи структури Present Simple, робити висновки.

Формувати навички аудіювання.

Практикувати учнів в усному мовленні.

Розвивати комунікативні здібності учнів.

Удосконалювати техніку читання.

Виховувати свідоме ставлення до навчання.

Обладнання: Підручник, робочий зошит.

ХІД УРОКУ

І. ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ

ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ

Greeting and Aim

1. Привітання і повідомлення теми та мети уроку.

Т: Hello, boys and girls. I hope you are fine today. Our topic today is “The Pupil’s Working Day”. We are going to discuss your school life, your interests, your likes and dislikes. A text about one English schoolgirl will help us.

Warming up

2. Уведення в іншомовну атмосферу.

Учитель пропонує учням прослухати вірш.

Т: Listen to a poem and answer the questions.

Betty likes Maths

To count and to add.

Peter’s good at drawing pictures

On the drawing pad.

Dolly’s good at History,

And Mary’s good at Grammar.

Jimmy says it’s lot of fun

To work with a hammer.

Peggy likes Geography.

But never can you say

What Bob likes best of all,

For Bob likes to play.

Для перевірки розуміння змісту

вірша вчитель ставить запитання, на які учні відповідають ланцюжком.

Т: What is this poem about? (About pupils, about school subjects, etc.)

What subjects do you like?

What are you good at? Do you do your homework?

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ

Vocabulary Practice

1. Тренування учнів у вживанні структури It takes me… to do smth.

1) Учні прослуховують речення і намагаються перекласти їх.

Т: Listen to the sentences. Try to understand and translate them.

It takes me 5 minutes to get to work.

It takes me 10 minutes to wash and dress.

Can you translate the sentences?

2) Учитель записує на дошці частину речення: It takes те… Учні по черзі усно доповнюють його.

Т: Answer my questions, using the model. How long does it take you to wash/to have breakfast/to get to school/to do homework?

P1: It takes me five minutes to wash.

T: How long did it take you to do your homework? Let us check how well you did it.

Check on Homework

2. Перевірка домашнього завдання.

Р3, впp. 4 (c. 3)

Один учень читає текст листа, зупиняючись після кожного речення, учитель пропонує кільком учням прочитати свої варіанти запитань. Потім один з учнів читає всі запитання до листа.

Reading

3. Подання тексту для читання. Впр. 1а (с. 8).

1) Pre-Reading Activity. Етап підготовки до читання.

Впр. 4а (с. 9).

Бесіда про життя школяра. Учитель ставить запитання, учні відповідають на них у режимі Р  Робочий день школяра Class.

2) Reading. Етап читання.

А) Читання тексту з метою розуміння основного змісту. Учні самостійно читають текст і відповідають на запитання вчителя.

Т: What is the text about?

Б) Читання тексту для отримання детальної інформації.

Т: Now, read the text again more carefully.

3) Post-Reading Activity. Етап перевірки розуміння змісту тексту.

А) РЗ, впр. 1 (с. 4).

Учні працюють у парах: ставлять запитання один одному та відповідають на них.

Б) Короткий переказ тексту.

Учні переказують текст ланцюжком.

В) Впр. 1b (с. 8).

Робота в парах. Учні читають діалог за ролями й доповнюють речення. Контроль виконання – заслухати одну пару.

III. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ

Homework

1. Домашнє завдання.

Впр. 3 (с. 9), написати інтерв’ю, використовуючи впр. 2b (с. 9) як зразок.

Summarizing

2. Підведення підсумків уроку.

Т: We have done lots of work today discussing pupils’ school life. Now imagine that you want to study at the London School of Dance. Complete the form of exercise.

РЗ, впр. 1 (с. 4).

Учні заповнюють анкету, а також виконують впр. З (с. 4) – знаходять назви предметів. Учитель збирає робочі зошити на перевірку.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)


Робочий день школяра - Плани-конспекти уроків по англійській мові


Робочий день школяра