Робота понаднормова

Робота понаднормова – робота понад законодавчо встановлений або зафіксований в індивідуальних і колективних договорах робочий час. Р. п. оплачується у більшому розмірі. Відмова працівника без поважних причин від Р. п. є порушенням трудової дисципліни. Р. п. широко практикують у розвинених країнах, оскільки забезпечується економія на постійному капіталі, підготовці додаткових працівників, виплатах на соціальне страхування та ін. (див. Абсолютна додаткова вартість). Розширення Р. п. може послабити приплив нової робочої сили за сприятливої економічної кон’юнктури.
Робота понаднормова