РОБОТА ТА ЕНЕРГІЯ

УРОК 21. РОБОТА ТА ЕНЕРГІЯ

Мета: сформувати поняття “робота”, “енергія”, ознайомити з проявами механічної роботи, різноманіттям видів енергії; розвивати уміння визначати взаємозв’язок між роботою та енергією, розпізнавати види енергії, пояснювати значення енергії; виховувати аналітичне мислення, уважність.

Обладнання: кулька на нитці, брусок, пружина, похила площина, підручники, зошити.

Основні поняття: сила, робота, енергія, механічна робота, механічна енергія, електрична енергія, атомна енергія, теплова енергія,

сонячна енергія.

Тип уроку: вивчення й первинного засвоєння нових знань.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань та вмінь

1. Загадки про механізми

– Всіх на світі обшиває, а що зшиє – не надягає. (Голка)

– Тит на роботу вийшов – кожний почув! (Молоток)

– Два кінця, два кільця, а посередині цвях. (Ножиці)

– Кланяється, кланяється, прийде додому – відпочиває. (Сокира)

– Чепкий рот на тих сердитий, хто дарма в дошку забитий. (Кліщі)

– Залізний ніс в землю вріс, риє, копає, землю розрихлює. (Лопата)

2. Запитання

– Що називається

силою та в яких одиницях вона вимірюється?

– Які види сил ви знаєте? Наведіть приклади прояву різних видів сил.

– Яке призначення мають прості механізми? Наведіть приклади простих механізмів.

– Наведіть приклади використання простих механізмів у техніці. Наведіть приклади “простих механізмів” у живій природі.

III. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності

Ви, напевно, всі бачили, як підйомний кран підіймає на височину великий вантаж, як бульдозер штовхає великі брили землі або як каток вирівнює асфальт? Ці потужні машини здійснюють важку роботу, для виконання якої без машин людини знадобилося б багато зусиль та часу. Для виконання роботи тілу потрібна енергія. Робота та енергія – важливі поняття, розуміння яких допоможе вам краще зрозуміти процес взаємодії тіл, функціонування машин та механізмів.

ІV. Вивчення нового матеріалу

1. Робота. Механічна робота

Завжди, коли змінюється стан певного об’єкта під дією інших тіл, вживають слово “робота”. Так, роботу виконує вантажник, який пересуває мішки, кран під час підйому вантажу, учитель, який змінює стан розумових здібностей учнів.

У фізиці використовують поняття “механічна робота”. Механічна робота виконується завжди, коли на тіло діє сила, яка його переміщує.

Механічна робота – фізична величина, яка характеризує зміну певного об’єкта в результаті дії на нього інших тіл. Механічна робота залежить від величини сили, що діє, і шляху, на якому діє ця сила. Робота позначається літерою А та вимірюється в джоулях (Дж). Одиниця вимірювання названа на честь англійського вченого Д. Джоуля.

Демонстрація досліду. Падіння кульки

Що відбувається? Чи виконується робота? (Кулька здійснює переміщення під дією сили тяжіння. Роботу з переміщення кульки виконала сила тяжіння.)

Якщо кулька знаходиться на поверхні стола, вона не здійснює переміщення, хоча сила тяжіння діє. У цьому випадку робота не виконується.

2. Енергія. Види енергії

Багато тіл у природі перебувають у стані, коли не виконується робота, але за певних обставин може бути виконана.

Демонстрація досліду. Кулька підвішена на нитці. Якщо перерізати нитку, кулька почне падати та буде виконуватись робота.

Енергія – це фізична величина, що показує, яку роботу може виконати тіло. Енергія позначається літерою Е і, як і робота, вимірюється в джоулях (Дж).

Види енергії: механічна, електрична, сонячна, теплова, атомна та ін. Складання в зошитах опорної схеми:

 РОБОТА ТА ЕНЕРГІЯ

3. Перетворення енергії

Демонстрація досліду. Робота електричного ліхтарика Складання електричного кола ліхтарика. найпростіше електричне коло складається з джерела струму, споживача електроенергії (лампочка), вимикача, провідників.

Завдання 1. Установіть послідовність перетворення енергії під час роботи електричного ліхтарика.

Хімічна енергія (гальванічний елемент – батарейка) електрична енергія (провідники) світлова енергія (лампочка).

Отже, енергія не виникає ні з чого, нікуди не зникає, а перетворюється з одного виду на інший.

V. Закріплення вивченого матеріалу

Завдання 2. Продовжте логічні ланцюжки перетворення різних видів енергії.

Рух води в річці (механічна енергія) – … – …

Сонячна енергія – … – …

Атомна енергія – … – …

Рух вітру (механічна енергія) – … – …

Запитання

– Чому за довготривалого пробігу автомобіля гума коліс помітно нагрівається?

– Навіщо під час будівництва гідроелектростанції споруджують греблі?

– Перетворення яких видів енергії відбувається на теплових електростанціях? Атомних електростанціях?

– На якому явищі грунтується принцип роботи теплових двигунів? електричних двигунів?

VІ. Підсумок уроку

VІІ. домашнє завдання

1. Опрацювати параграф.

2. Визначити, які види енергії ви застосовуєте вдома для забезпечення побутових потреб, джерела цих видів та прилади, що на них працюють. Результати оформити у вигляді таблиці:

Вид енергії

Джерела енергії

Прилади


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


РОБОТА ТА ЕНЕРГІЯ - Плани-конспекти уроків по натурології


РОБОТА ТА ЕНЕРГІЯ