Роботи дослідно-конструкторські

Роботи дослідно-конструкторські – комплекс різних видів робіт, які включають технічні розробки з доведення результатів науково-дослідних робіт до створення дослідного, промислового взірця, його випробування, а також створення необхідної документації та її передання підприємству для промислового освоєння і масового випуску.
Роботи дослідно-конструкторські