Родинне хобі

ТЕМА: ДОЗВІЛЛЯ

UNIT 7. HOBBIES AND PASTIMES

УРОК 80 (6-7)

Підтема: Родинне хобі.

Мета: Повторити й узагальнити граматичний матеріал теми.

Розвивати вміння аудіювання.

Продовжувати формувати навички усного мовлення.

Розвивати комунікативні здібності учнів.

Тренувати учнів у читанні.

Закріпити вивчений граматичний матеріал на письмі.

Розширювати знання учнів про дитячу літературу.

Виховувати в учнів інтерес до читання.

Обладнання: Підручник, робочий зошит, картки з завданням для аудіювання (HO1),

текст для читання “Beatrix Potter” (НO2).

ХІД УРОКУ

І. ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ

Greeting and Aim

1. Привітання і повідомлення теми та мети уроку.

Т: Good morning! I am glad to see you! Today you are going to listen to a short story about a hobby in a boy’s family. You will also read how a hobby of a little girl became her profession.

Warming up

2. Уведення в іншомовну атмосферу.

Впр. 4 (с. 111).

Учні прослуховують пісню в аудіо-запису або у виконанні вчителя, повторюють слова, стежачи за текстом, потім хором співають.

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ

Listening Comprehension

1. Подання тексту для аудіювання. Впр. 1 (с. 110).

Бесіда з учнями.

1) Pre-Listening Activity. Етап

підготовки до аудіювання.

Т: Now, pupils, open your books at page 110 and look at the pictures and questions of exercise 1. What can you see in the pictures? What is the first question? Answer it, please. Now read the other questions. Can you answer them? Why not? Because you haven’t listened to the story. Be attentive now and in a short while you’ll be able to answer the questions.

2) While-Listening Activity. Етап аудіювання.

Учні прослуховують текст в аудіо-запису або з голосу вчителя і виконують завдання на картках.

I enjoy reading books. Pm lucky I’ve got a big library at home. I like to read about sports and sportsmen. Pm reading an interesting story about hockey now.

My father likes to read about football. He’s got a lot of books about that game.

My sister is fond of animals. She likes to read about them. She has got books with funny stories and fables about animals. I gave her a present yesterday, a very big interesting book about animals at the zoo. There are a lot of funny stories in it.

My mother is interested in history. So she spends her free time with a book on history. I can say that reading is my family’s hobby.

HO1:

Match the family members with the books they like to read.

[ ] 1. Mother a) stories and fables about animals;

[ ] 2. Father b) books on history;

[ ] 3. Son c) books about football;

[ ] 4. Daughter d) books about sports and sportsmen.

По закінченні роботи один з учнів записує на дошці ключ, решта класу перевіряє. Учитель контролює правильність виконання завдання.

3) Post-Listening Activity. Етап перевірки розуміння змісту тексту.

Учні відповідають на запитання впр. 1 в режимі Р  Родинне хобі Class. Потім ланцюжком переказують текст, спираючись на запитання.

Check on Homework

2. Перевірка домашнього завдання.

Т: I hope you’ve done your homework, haven’t you? And your letters prove the proverb “Tastes differ”. Look at exercise 3 on page 111 and repeat the proverb. And now imagine that you are sending your letters and I am the lucky person because I’ll be reading them.

Учитель збирає зошити з домашнім завданням на перевірку.

Grammar Practice

3. Тренування учнів у виконанні лексико-граматичних вправ.

РЗ, впр. 12 (с. 79).

Учні самостійно письмово виконують вправи, потім обмінюються зошитами з сусідом по парті й перевіряють завдання. Далі один з учнів читає вправи вголос. Учитель контролює правильність граматичної будови речень і виправляє помилки у разі їх наявності.

Reading

4. Подання тексту “Beatrix Potter” для читання.

1) Учні самостійно читають текст.

НО2:

Read the text.

В. POTTER

(1866-1943)

Many years ago there lived a small girl in a large house in London. Her name was Beatrix. Her parents did not ask other boys and girls to come and play with their daughter.

Beatrix had only animals for her friends. She had dogs, cats, frogs, and a rabbit. Beatrix played with her animals and talked to them. The animals understood the girl and loved her very much. Beatrix wrote stories about her animal friends and told those stories to her little brother, her parents and their friends. She drew pictures for her stories, too.

Time went on. Beatrix was not a little girl, but she still wrote* stories about animals and drew pictures for those stories. She knew her animals so well that they were like people to her.

In 1900 Beatrix published her first book. The title of the first book was “The Tale of Peter Rabbit”. Then she wrote a lot of little books and she made pictures for them. Children read Beatrix Potter’s books and liked them very much.

So the hobby of a small girl helped her to find an interesting profession.

(*still wrote – продовжувала писати)

2) Перевірка розуміння змісту тексту.

Учні ланцюжком відповідають на запитання вчителя.

Т: Answer the questions.

Where did Beatrix Potter live?

Who were her friends?

Why did she only have animals for friends?

What was Beatrix’s hobby?

Did it become her profession?

When was her first book published?

Do you like to read books about animals?

3) Робота в парах.

T: Tell each other a short story about Beatrix Potter.

Учні працюють у парах, переказуючи один одному історію письменниці.

III. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ

Homework

1. Домашнє завдання.

1) РЗ, впр. 3 (с. 79), письмово.

2) Домашнє читання “Тоbу” (с. 163).

Summarizing

2. Підведення підсумків уроку.

T: We’ve done lots of work today. What part of the lesson did you like more? Why? Учні називають, який вид роботи їм сподобався найбільше, і пояснюють чому.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)


Родинне хобі - Плани-конспекти уроків по англійській мові


Родинне хобі