Роль електроліту – Батареї – Електрохімія

ОКИСНЕННЯ І ВІДНОВЛЕННЯ

3. Електрохімія

3.3. Батареї

Батарея складається з трьох частин:

– негативний електрод, що віддає електрони при проходженні струму, тобто окислюється;

– позитивний електрод, що отримує електрони при проходженні струму, тобто відновлюється;

– електроліт, який має хорошу електричну провідність і тому забезпечує низький / внутрішній опір батареї.

Приклад. Широко вживана батарея – лужна / марганцева батарея. Напруга між полюсами становить 1,5 В.

 Роль електроліту   Батареї   Електрохімія

Електроліт

– це лужний розчин з калій гідроксиду, позитивний електрод – манган(ІV) оксид, негативний електрод – цинковий.

Негативний електрод: Zn → Zn2+ + 2е-.

Позитивний електрод:  Роль електроліту   Батареї   Електрохімія

Роль електроліту

Йони Цинку і гідроксид-іони, які утворюються під час окисно-відновного процесу, дифундують в електроліт і утворюють малорозчинний цинк гідроксид, який знижує провідну здатність електроліту. Проте висока концентрація гідроксид-іонів запобігає утворенню цього продукту і відповідно

швидкому збільшенню внутрішнього опору:

Zn2+ + 2 ОН – → Zn(OH)2 важкорозчинний

Zn(OH)2 + 2 ОН – → 2- легкорозчинний

Запам’ятайте: електроліт не бере участі в окисно-відновній реакції, але реагує з продуктами реакції і впливає на термін придатності батареї.
Роль електроліту – Батареї – Електрохімія