РОЛЬ ПРИСЛІВНИКІВ-СИНОНІМІВ І ПРИСЛІВНИКІВ-АНТОНІМІВ У МОВЛЕННІ

Мета: вчити учнів добирати до поданого прислівника синоніми й антоніми; розвивати мислення, мовлення; виховувати позитивне ставлення до навчання.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Робота над прислів’ями

– Поясніть за допомогою прислівника зміст прислів’їв та приказок.

У Петрівку день – рік. (Довго)

Восени ложка води, а цебер грязі. (Брудно, мокро)

Зимою сонце світить, та не гріє. (Холодно)

2. Гра “Зайве” слово”

Уголос, уважний, вранці, угору.

Чесно, охайно,

сум, узимку.

– Розберіть за будовою слово чесно.

3. Каліграфічна хвилинка

Вр ран нц ці вранці

– Доберіть споріднений прислівник. Спишіть речення. Встановіть зв’язок між словами.

Уранці на болотах галасливе птаство лаштується у вирій.

– Відтворіть і запишіть вірш.

Позлітались гороб’ята.

Потім стали під вікном,

Рано-вранці біля хати

Мов поклони, б’ють чолом.

Н. Калюжна

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ УРОКУ

– Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся про прислівники-синоніми і прислівники-антоніми.

IV. СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Спостереження

за мовним матеріалом

– Прочитайте прислівники парами. Що ви помітили?

Гарно

Добре

Недалеко

Близько

Колись

Інколи

Дуже

Надто

Незабаром

Скоро

Швидко

Хутко

– Серед прислівників є слова, близькі за значенням,- синоніми. Наприклад: навколо і навкруги, гарно і чудово, старанно і ретельно.

– Прочитайте прислів’я та приказки, поясніть. Прислівники з протилежним значенням випишіть парами.

Улітку пісні співаєш, взимку сльози проливаєш. Гарно щебече, та погано слухати. Не йдеш уперед – ідеш назад. Легко про це говорити, та важко зробити. На рідній землі тепло вдень і вночі. Терпіти важко, та пам’ятати легко.

– Серед прислівників є слова, протилежні за значенням, – антоніми. Наприклад: унизу – угорі, рано – пізно, весело – сумно.

2. Первинне закріплення

Гра “Добери антонім”

Вчора –

Взимку –

Зранку –

Низько –

Спереду –

Швидко –

3. Фізкультхвилинка

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ

1. Робота в парах

– Доберіть антоніми до прислівників за зразком.

Активно – пасивно; багато, близько, брудно, важко, весело, високо, гарно, жваво, ззаду, корисно, шкідливо, легко, ласкаво, ліворуч, мало, мокро, м’яко, наліво, погано, тепло.

2. Робота в групах

– З’єднайте пари слів, у яких прислівники є антонімами.

Допоможу тепер –

Дивитися сумно.

Розмовляти весело –

Повернувся звідти.

Летить високо –

Сідає низько.

Працює вдень –

Читає тихо.

Знаходиться далеко –

Відпочиває вночі.

Пішов туди –

Відпочину потім.

Співає голосно –

Мешкає близько.

Приїхав учора –

Прийшов сьогодні.

– Замініть вислови синонімічними прислівниками.

Лягти разом з курами – (рано);

Надворі, хоч в око стрельни – (темно);

Працює, як сонна муха – (повільно).

– Доповніть прислів’я.

Восени багач, а… прохач.

Гірко поробиш, … з’їж.

Краще на п’ять хвилин раніше, ніж на одну хвилину….

Далі положиш – … знайдеш.

– Запишіть речення, замінивши виділені прислівники синонімами.

Він прокидається ані світ, ані зоря.

Завдання виконує п’яте через десяте.

Працює, як сонна муха.

Як сніг на голову, у щоденнику з’явилися погані оцінки.

3. Розгадування кросворда “Антоніми”

 РОЛЬ ПРИСЛІВНИКІВ СИНОНІМІВ І ПРИСЛІВНИКІВ АНТОНІМІВ У МОВЛЕННІ

– Заповніть клітинки антонімами до слів:

1. рано;

2. косо;

3. голосно;

4. весело;

5. важко;

6. слабко ;

7. легко;

8. грубо;

9. брудно;

10. рівно.

Відповіді: пізно, рівно, тихо, сумно, легко, міцно, важко, ніжно, чисто, криво.

4. Самостійна робота.

– Спишіть прислів’я, доберіть прислівник за змістом.

… знання добувати, зате… носити. Дим видно…, а вогонь….

(Вдень, тяжко, вночі, легко)

VI. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

– Яка частина мови називається прислівником?

– Доведіть, що це незмінна частина мови.

– Назвіть прислівники-синоніми. Яку роль відіграють синоніми у мовленні?

– Назвіть прислівники-антоніми. Яку роль відіграють антоніми у мовленні?

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,00 out of 5)


РОЛЬ ПРИСЛІВНИКІВ-СИНОНІМІВ І ПРИСЛІВНИКІВ-АНТОНІМІВ У МОВЛЕННІ - Плани-конспекти уроків по українській мові


РОЛЬ ПРИСЛІВНИКІВ-СИНОНІМІВ І ПРИСЛІВНИКІВ-АНТОНІМІВ У МОВЛЕННІ