РОЛЬ СОЦІАЛЬНА

Культурологічний словник

РОЛЬ СОЦІАЛЬНА – одна з категорій соціальної психології і соціології. В широкому розумінні слова Р. с. – це суб’єктивне буття соціальної діяльності чи персоніфікована соціальна функція; роль як наказ, безособистісна соціальна норма в певній соціальній системі, тобто сукупність прав, обов’язків, наказів і правил, які визначають, що повинна робити людина, яка посідає в суспільстві певну соціальну позицію (наприклад, учитель повинен навчати і виховувати дітей, контролювати роботу учнів, розподіляти навантаження,

заохочувати, карати тощо); роль як очікування у конкретній ситуації, як спосіб поведінки особистості, яка посідає певне місце (позицію) і статус у групі; роль як усвідомлення індивідом своєї позиції, в певній соціальній системі, розуміння ним своїх прав і обов’язків і потреби діяти певним чином (наприклад, роль раба одна, а розуміння її – різні); роль як ступінь прийняття чи неприйняття рольових наказів, ступінь інтерналізації, тобто психологічне ставлення індивіда до того чи іншого аспекту своєї діяльності і свого “я” у певній позиції; роль як індивідуалізована форма здійснення рольових наказів, конкретна поведінка особистості у конкретній соціальній ситуації. Останні три тлумачення Р. с. дають змогу характеризувати особистість не лише як об’єкт, а й суб’єкт суспільних відносин.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)


РОЛЬ СОЦІАЛЬНА - Культурологічний словник


РОЛЬ СОЦІАЛЬНА