РОЛЬ

Культурологічний словник

РОЛЬ – набір норм, які визначають способи та правила поведінки людей, що мають ту чи ту соціальну позицію, статус, функції.
РОЛЬ