РОСІЯ. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ГОСПОДАРСТВА КРАЇНИ. ЗВ’ЯЗКИ З УКРАЇНОЮ

УРОК 30. РОСІЯ. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ГОСПОДАРСТВА КРАЇНИ. ЗВ’ЯЗКИ З УКРАЇНОЮ

Навчальна мета: сформувати в учнів загальні уявлення про хід економічних перетворень в Росії, охарактеризувати господарство і зовнішні економічні зв’язки; визначити територіальні відмінності галузевої структури господарства Росії; вдосконалити практичні уміння учнів працювати з комплексними картами атласу; розвивати уміння складати економіко-географічну характеристику країни.

Основні поняття: економіко-географічне положення, природні ресурси,

природний приріст, густота населення, урбанізація, господарство, спеціалізація, експорт, імпорт.

Обладнання: фізична карта Євразії, політична карта Євразії, атласи, підручники.

Тип уроку: комбінований.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань і умінь учнів

Завдання 1. Охарактеризуйте сучасне ЕГП Росії.

Завдання 2. Назвіть основні групи мінеральних ресурсів Росії і покажіть на карті розташування їх найбільших родовищ.

Завдання 3. Охарактеризуйте демографічну ситуацію, особливості розселення і національного складу населення Росії.

III. Мотивація

навчальної та пізнавальної діяльності учнів

Росія – постсоціалістична індустріально-аграрна країна. Вона першою з республік колишнього СРСР почала проводити радикальні економічні перетворення. Шлях Росії до ринкової економіки є складним та суперечливим. Одні вчені вважають реальною загрозу перетворення Росії на “сировинний додаток”, інші, навпаки, стверджують, що через 30-40 років Росія увійде до числа найбільш економічно розвинених країн світу.

Особливості економічної ситуації в сучасній Росії, рівень розвитку її господарства та економічних зв’язків стануть питанням, до якого ми звернемося на сьогоднішньому уроці.

IV. Вивчення нового матеріалу

1. Реформування економіки Росії

Перехідна економічна система. Західні аналітики, опитані “Файненшл Таймс”, вважають, що Росія остаточно подолала період занепаду після розвалу Радянського Союзу і виходить у лідери світової економіки. Росія накопичила золотовалютних запасів більш ніж на 450 млрд. доларів. Однак поки ВВП на душу становить не так багато, наприклад, 40 % від португальського. Слабка розвиненість інфраструктури є, на думку аналітиків, однією з головних проблем Росії.

2. Промисловість

Господарство має складну багатогалузеву структуру, в якій переважає промислове виробництво, представлене практично всіма галузями видобувної і обробної промисловості. Питома вага Росії у світовому промисловому виробництві становить близько 4 %.

Завдання 4. За картами атласу визначте провідні галузі промисловості Росії та їх географію.

Частка паливно-енергетичного комплексу – близько 30 %. Основну роль відіграє нафтогазова. ТЕС – 74 %, ГЕС – 14 %, АЕС – 12 %. Експорт продукції ПЕК – основне джерело валютних надходжень країни.

На металургійний комплекс припадає 16,5 % промислової продукції.

Хімічна промисловість: виробництво полімерних матеріалів, синтетичних смол і пластмас, хімічних волокон, синтетичного каучуку, мінеральних добрив.

Багатогалузеве машинобудування (19,1 % загального виробництва). Одна з провідних галузей – автомобілебудування. Важке машинобудування, транспортне машинобудування, електротехнічна, радіотехнічна, електронна промисловість, приладобудування, виробництво обчислювальної техніки. Лісова промисловість. Легка промисловість.

3. Сільське господарство

У структурі сільського господарства переважає тваринництво, основними галузями якого є молочне і молочно-м’ясне скотарство, сальне і м’ясо-сальне свинарство, тонкорунне і м’ясо-вовняне вівчарство, промислове птахівництво, в північних районах – оленярство. Під зернові культури зайнято 3/5 всіх посівних площ. Рибна промисловість.

Завдання 5. За картами атласу визначте основні райони вирощування зернових, технічних, кормових культур, картоплі, овочів, фруктів.

4. Транспорт

У транспортній інфраструктурі Росії розвинені всі галузі, провідною серед яких є залізничний транспорт. Густа мережа шляхів сполучення в європейській частині країни. Росія має одну з найбільших у світі мережу трубопроводів.

Завдання 6. За картами атласу визначте найбільші російські транспортні магістралі і вузли.

5. Зовнішні економічні зв’язки

Експорт: енергоносії (нафта, газ, вугілля), руди і метали, круглий ліс, продукція целюлозно-паперової промисловості, транспортні засоби, обладнання. Імпорт: продукція машинобудування, сільськогосподарська продукція (зерно, олія, цукор, бавовна), продукція хімічної промисловості, текстиль і текстильні вироби.

Найважливішими і традиційними російськими зовнішньоторговельними партнерами є Німеччина, Китай, країни СНД. Росія є найбільшим торговельним партнером України.

V. Закріплення нових знань і умінь учнів

Завдання 7. (Виконується за варіантами 1-7 або в групах). За картами атласу й текстом підручника визначте господарську спеціалізацію певного федерального округу Росії. Результати роботи оформіть у вигляді таблиці.

Регіональні відмінності господарської спеціалізації Росії

Федеральний округ

Головне місто

Спеціалізація промисловості

Спеціалізація с/господарства

VI. Підсумок уроку

VII. Домашнє завдання

– Опрацювати § .

– Позначити на контурній карті: а) межі та назви федеральних округів Росії; б) найбільші міста та їх промислову спеціалізацію.

– Підготувати повідомлення “Зовнішньоекономічні зв’язки України та Росії”.

– Розпочати підготовку до презентації країн – сусідів України (Словаччина, Угорщина, Молдова, Румунія, якщо можливо, презентацію Power Point), об’єднатися в групи, розподілити обов’язки.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


РОСІЯ. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ГОСПОДАРСТВА КРАЇНИ. ЗВ’ЯЗКИ З УКРАЇНОЮ - Плани-конспекти уроків по географії


РОСІЯ. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ГОСПОДАРСТВА КРАЇНИ. ЗВ’ЯЗКИ З УКРАЇНОЮ