Рослинний і тваринний світ. Природні багатства

Розділ 2 МАТЕРИКИ

Тема 4. Антарктида

§38 Рослинний і тваринний світ. Природні багатства

Пригадайте

Які рослини й тварини трапляються в полярних широтах?

 Рослинний і тваринний світ. Природні багатства

Мал. 137.Антарктична лишанка і антарктичний аїр – єдині квіткові рослини Антарктики

 Рослинний і тваринний світ. Природні багатства

Мал.138. Пінгвіни

Своєрідність рослинного й тва­ринного світу. Антарктида роз­ташована в зоні антарктичних пустель. Тому видовий склад рос­лин і тварин небагатий. Життя, як і в будь-яких інших пустелях, зосереджене переважно

в оазисах Антарктиди. Проте вони не мають нічого спільного з африканськими або австралійськими оазисами. До антарктичних оазисів нале­жать області на краях материка, де зрідка трапляються ділянки без льодовикового покриву, який улітку тут встигає трохи розтанути. Тому тільки в оазисах можна натрапити на лишайники та мохи. А в розташованих тут невеликих озерах поширені синьо-зелені водо­рості. На Антарктичному півострові виявлено навіть квіткові рослини (мал. 137).

Життя більшості тварин материка пов’язане з антарктичним узбе­режжям і океаном. Найпоширеніші тварини Антарктиди – пінгвіни. Це

птахи, що не літають, але добре плавають (мал. 138). Поряд із маленькими пінгвінами Аделі є імператорські, маса яких сягає 50 кг, а висота – понад 1 м.

Факти сьогодні

Пінгвіни й люди. На острові Пітерман оселилася одна з найцікавіших колоній пінгвінів. їх дозволено фотографувати на відстані 20-50 м. Проте така докучлива цікавість з боку людей пору­шує спокій і впливає на життя пінгвінів, які тисячі років мешкають і ви­водять пташенят саме в цій місцевості. Є побоювання, що пінгвіни через наплив туристів можуть змінити своє місце оселення.

Справжнім королем повітря Південної півкулі називають альбат­роса, який супроводжує судна (мал. 139). Багато тут й інших птахів – буревісників, мартинів, бакланів, які на скелях влаштовують пта­шині базари.

У прибережних водах Антарктиди мешкають тюлені (мал. 140), морські слони й морські леопарди. В антарктичних морях багато китів, серед них і найбільші тварини світу – сині кити, завдовжки близько 33 м і масою до 150 тонн. Живляться вони переважно крилем – найдрібнішими рачками. За минулі десятиріччя через надмірний промисел кількість морських ссавців у прибережних водах материка значно скоротилася. З 1967 року вони перебувають під охороною.

Природні багатства. Материк багатий на мінеральні та водні ресур­си. У його надрах знайдено значні поклади залізної руди, нікелю, хрому, міді, слюди, гірського кришталю. Велика ймовірність заля­гання тут нафти та алмазів. В Антарктиді зосереджено 80 % запасів прісної води світу, законсервованої в льодовиках. Уже існує перший досвід транспортування антарктичних айсбергів до берегів Кувейту (країна Перської затоки).

У майбутньому ресурси Антарктиди, можливо, будуть використо­вуватися. А поки що, згідно з міжнародною угодою, видобуток ко­рисних копалин на материку не ведеться. Що ж стоїть на перешкоді? На будь-якому іншому материку під час добування корисних копа­лин у місцях видобутку залишаються величезні терикони пустої породи або кар’єри. А в Антарктиді такі викиди породи на поверхню спричинять танення материкового льоду, що неминуче призведе до катастрофи в Антарктиді й на земній кулі в цілому. Адже якщо в Антарктиді кинути на лід або сніг будь-який, навіть невеличкий, предмет, наприклад шматок дерева, лід під ним почне просто на очах танути і предмет занурюватиметься вглиб. Це відбувається через значне сонячне випромінювання, яке концентрує тепло на предметі. Отже, добування корисних копалин в Антарктиді можливе лише за нових технологій, які розробляють нині окремі розвинуті країни світу (Японія, США).

 Рослинний і тваринний світ. Природні багатства

Мал. 139. Альбатрос

 Рослинний і тваринний світ. Природні багатства

Мал. 140. Тюлень Ведделла

Факти сьогодення

Заборона на розробку корисних копалин на мате­рику. Хоча угода щодо розробки природних багатств Антарктиди не була прийнята, проте її положення внесено до протоколу про охорону навколишнього середовища континенту, який було прийнято у вересні 1991 року в Мадриді. Протоколом передбачена заборона на комерційну розробку корисних копалин на материку на 50 років. Нині нагальної необхідності розробляти поклади корисних копалин в Антарктиді немає, а нові технології ще недосконалі.

Антарктичний міжнародний туризм. Останнім часом зростає кількість туристів, що відвідують Антарктиду (мал. 141). Переважно це узбережжя Антарктичного півострова. Середня кількість туристів щороку становить 15 000, що для материка Антарктида є справжнім туристичним бумом. Вони прибувають на материк морським шляхом. Такий значний за антарктичними мірками потік туристів зумовлений насиченістю узбережжя цікавими природними та історичними об’єктами часів перших досліджень і освоєння материка.

 Рослинний і тваринний світ. Природні багатства

Мал. 141. Туристи в Антарктиді

На узбережжі є стара станція Порт-Локрой – історичне місце, яке переобладнано під музей. Там навіть існує магазин сувенірів. Сюди заходять практично всі судна, що відвідують цей район Антарктиди.

Бувають іноземні туристи й на українській станції “Академік Вернадський”.

Факти сьогодення

Чим цікавляться туристи в Антарктиді. Найбільше при­ваблює туристів екзотика, зокрема колонії пінгвінів. Фірми, які орга­нізовують такі подорожі, проводять інструктаж серед туристів щодо поведінки в Антарктиді, який зводиться до таких рекомендацій: після себе не залишати будь-якого сміття; ні в якому разі не наступати на рослини, оскільки слід на поверхні зберігатиметься 10-15 років; не наближатися надто до тварин, щоб їх не потривожити. Туристи в Антарктиді мають обов’язково дотримуватися цих правил.

ПІДСУМКИ

Органічний світ Антарктиди надзвичайно бідний, що пояс­нюється переважанням на материку зони льодяних пустель.

Антарктида багата на мінеральні й водні природні ресурси.

В Антарктиді швидко розвивається міжнародний туризм.

Запитання і завдання для самоперевірка

В Антарктиді останніми роками інтенсивно розвивається туризм. Складіть короткий путівник для тих, хто відвідує материк.

Чи справедливе твердження “Антарктида – пустеля”?

У чому полягає небезпека використання природних багатств Антарктиди?

Охарактеризуйте своєрідність органічного світу материка.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,50 out of 5)


Рослинний і тваринний світ. Природні багатства - Географія


Рослинний і тваринний світ. Природні багатства