РОСЛИННИЙ СВІТ

Екологія – охорона природи

РОСЛИННИЙ СВІТ – сукупність усіх рослинних організмів на певній території або на земній кулі в цілому, що становлять флору й рослинність.
РОСЛИННИЙ СВІТ