Роялті

Роялті (англ. royalty, від royal – королівський) – періодична ліцензійна плата за право використання винаходів, патентів, іншої інтелектуальної власності, а також плата за право розробляти ресурси. Термін “Р.” виник на позначення прав і привілеїв, дарованих королівською владою, передусім права на землю і розробляння природних ресурсів. За право розробляти природні ресурси Р. виплачують функціональні капіталісти власникам землі або надр. Р. становить певний відсоток від вартості видобутих або реалізованих корисних копалин чи фіксованої суми з однієї свердловини (як правило, коли йдеться про пошук і видобуток нафти). Ставки Р. змінюються залежно від якості та поширення корисних копалин. В окремих випадках застосовуються прогресивні ставки, які збільшують залежно від обсягів видобутку або реалізації.
Роялті