Розбір слова за будовою. Граматика. Особливості будови вивчених частин мови

Фонетика. Орфоепія. Орфографія

Урок № 101

Тема. Розбір слова за будовою. Граматика. Особливості будови вивчених частин мови

Мета:

– навчальна: удосконалювати практичні вміння і навички оперувати здобутими знаннями; визначати спільнокореневі слова, будову вивчених частин мови;

– розвивальна: розвивати творче й логічне мислення, мовленнєво-комунікативні вміння складати міні-твори “Моя маленька батьківщина”, підвищувати мовну й мовленнєву культуру п’ятикласників;

– виховна: за допомогою мовленнєво-комунікативного

дидактичного матеріалу виховувати почуття відповідальності, взаємоповаги один до одного, любові до рідної Батьківщини.

Внутрішньопредметні зв’язки: правопис, культура мовлення й стилістика, текст.

Міжпредметні зв’язки: українська література.

Обладнання: картки для розподілу слів на групи.

Тип уроку: урок закріплення знань, умінь і навичок.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Аутотренінг

Я – учень

Я – особистість творча Я думаю, замислююсь Я хочу знати

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ

Слово

вчителя. Сьогодні ми з вами познайомимось з особливостями будови слів вивчених частин мови. Але спершу перевіримо ваші теоретичні знання з теми “Будова слова”.

IV. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

Гра “Чи правда, що…” (Світлофор)

> Визначте правильні формулювання. Якщо є неправильні, виправте їх.

– Основа слова – це частина слова із закінченням. (Без закінчення)

– Суфікс – значуща частина слова, що стоїть після кореня.

– За допомогою кореня утворюються нові слова.

– Закінчення – незмінювана частина слова, що служить для зв’язку слів у реченні. (Змінювана)

– Префікс – частина слова, що стоїть після кореня. (Перед коренем). За допомогою кореня утворюються нові слова.

Дослідження-конструювання

> Складіть речення зі слів, змінюючи, де треба, закінчення. Визначте частини мови.

Побачили, в, діти, поле, комбайни.

Дослідження-відновлення

> Спишіть. Уставте пропущені закінчення. Одне зі слів розберіть за будовою.

Гойдаються на стеблі тендітн.. колоски, бавляться із тепл.. вітром, золот.. зерном наливаються. Поряд гречка пахуч.. біл.. цвітом бджілок манить.

Творче конструювання

> Утворіть слова із запропонованих частин. Запишіть утворені слова. Позначте в них частини основи.

Префікс

Корінь

Суфікси

За-

-спів-

-ак

До-

-хід-

-н-

Пере-

-біг

На-

-рукав-

-ик

Розподільний диктант

> Визначте, до якої з груп належать слова (слова записані на дошці).

А – “корінь+закінчення”,

Б – “корінь+суфікс+закінчення”,

В – “префікс+корінь+суфікс+закінчення”.

1. Холодний. 2. Красота. 3. Приказка. 4. Приносити. 5. Гарненький. 6. Щирість. 7. Зерно. 8. Визнаний. 9. Здоровісінький. 10. Беззоряний. 11. Плетиво. 12. Пагорб. 13. Синочок.

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Гра “Будь уважним”

> З’єднайте лініями.

Праця, робота, труд – це… спільнокореневі слова

Праця, працівник, працьовиті – це… синоніми

Праця, праці, працю – це… форми слова

Коментоване письмо

> Знайдіть у реченнях спільнокореневі слова, позначте в них корінь.

1. Прилетів голуб до голубки. 2. Червоніють яблучка на яблуні. 3. Школярі поспішають у школу. 4. Лісник дбає про ліс. 5. Залетів шпак у шпаківню.

Фізкультхвилинка

Встаньте, діти, посміхніться,

Вліво, вправо подивіться.

Нахиліться, розігніться,

Нахиліться, розігніться.

Руки вгору піднімайте

Піднімайте, опускайте,

Піднімайте, опускайте

Дуже добре, всі сідайте.

VI. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

Творче письмо

> У кожного з нас є своя маленька батьківщина: наше село, вулиця, де ви підростаєте, і дім, де ви народилися. Я пропоную вам написати твір-мініатюру на тему “Моя маленька батьківщина”, використовуючи спільнокореневі слова до слів батьківщина, дім, село, родина, люди і т. д.

Самостійна творча робота учнів. Перевірка творчих робіт.

VII. ПІДСУМОК УРОКУ

Рефлексія

– Я дізнався…

– Зрозумів…

– Навчився…

– Найбільші труднощі я відчув…

– Я не вмів, а тепер умію…

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

> Складіть кросворд або загадки на тему “Будова слова”.

> Складіть діалог на тему: “Що головніше: оцінка чи знання?”


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)


Розбір слова за будовою. Граматика. Особливості будови вивчених частин мови - Плани-конспекти уроків по українській мові


Розбір слова за будовою. Граматика. Особливості будови вивчених частин мови