РОЗЧИННІСТЬ РЕЧОВИНИ – ВОДА. ВОДНІ РОЗЧИНИ

Хімія – універсальний довідник

ВОДА. ВОДНІ РОЗЧИНИ

РОЗЧИННІСТЬ РЕЧОВИНИ

Під час утворення механічної суміші взаємодії між речовинами – компонентами суміші відсутні, тому речовини фізично можуть змішуватися у будь-яких кількісних співвідношеннях.

Утворення хімічної сполуки в результаті хімічної реакції відповідно до закону сталості складу вимагає певних співвідношень речовин, що вступають у реакцію.

Розчинення є фізико-хімічним процесом взаємодії речовин, що мають і фізичні, і хімічні ознаки, тому при утворенні

розчинів речовини можуть взаємодіяти у змінних, але обмежених відношеннях. Ці обмеження визначаються властивостями компонентів розчину.

Розчин, що перебуває у рівновазі з речовиною, яка розчиняється, називається насиченим. Рівновага має місце, коли в контакті з розчином знаходиться розчинена речовина, наприклад, у вигляді осаду. Концентрація речовини в насиченому розчині є властивістю речовини, що називається її розчинністю.

Розчинність залежить, звичайно, не тільки від природи речовини, що розчиняється, але і від розчинника, адже будь-яка взаємодія – це взаємне відношення один до одного

учасників процесу.

Існують речовини з необмеженою взаємною розчинністю. Так, змішуються у будь-яких співвідношеннях із водою сульфатна й оцтова кислоти, етиловий спирт. Для цих речовин, мабуть, говорити про розчинність немає потреби, тому що вони не утворюють насичених розчинів.

Розчинність речовин залежить від температури.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


РОЗЧИННІСТЬ РЕЧОВИНИ – ВОДА. ВОДНІ РОЗЧИНИ - Довідник з хімії


РОЗЧИННІСТЬ РЕЧОВИНИ – ВОДА. ВОДНІ РОЗЧИНИ