Роздержавлення економіки

Роздержавлення економіки (разгосударствление экономики) – процес приватизації частини державної власності, передання ряду повноважень державних органів підприємствам, розвитку приватного підприємництва, заміни вертикальних зв’язків горизонтальними.
Роздержавлення економіки