Розділ 1. Передумови виникнення, сутність та функції фінансів – МОДУЛЬ 1

ФІНАНСИ

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

МОДУЛЬ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ І РОЗВИТКУ ФІНАНСІВ

Розділ 1. Передумови виникнення, сутність та функції фінансів

1. Фінанси це:

А) гроші;

Б) економічні відносини, пов’язані з формуванням, розподілом та використанням фондів грошових коштів;

В) економічні відносини, пов’язані з виробництвом і реалізацією продукції;

Г) грошові потоки.

2. Двоїстий характер фінансів проявляється в тому, що:

А) з одного боку – це фінансові відносини, а з другого – це фінансові ресурси;

Б)

з одного боку – це централізовані грошові фонди, а з другого – децентралізовані;

В) з одного боку – це фінансові ресурси, а з другого – це фінансові резерви;

Г) з одного боку – це розподіл ВВП, а з другого – перерозподіл ВВП.

3. Фінанси виконують такі функції:

А) розподільчу і контрольну;

Б) розподільчу і накопичувальну;

В) накопичувальну і контрольну;

Г) правильної відповіді немає.

4. Об’єктивними передумовами функціонування фінансів є:

А) товарно-грошові відносини, функціонування держави, дія економічних законів;

Б) існування держави, дія закону

вартості, потреби розширеного відтворення;

В) економічний розвиток суспільства, дія економічних законів, потреби розширеного відтворення;

Г) товарно-грошові відносини, функціонування держави.

5. Для фінансових відносин характерним є рух коштів, а саме:

А) поворотний та оплатний;

Б) примусовий, обов’язковий, безповоротний та безоплатний;

В) безповоротний та оплатний;

Г) необов’язковий та поворотний.

6. Фінансові відносини охоплюють:

А) сферу матеріального виробництва;

Б) невиробничу сферу;

В) як виробничу так і невиробничу сфери;

Г) правильної відповіді немає.

7. Розподільча функція фінансів здійснюється з:

А) первинним розподілом ВВП;

Б) вторинним розподілом (перерозподілом) ВВП;

В) контролем за розподілом ВВП до відповідних фондів;

Г) розподілом та перерозподілом ВВП через фінансову систему.

8. Суть контрольної функції фінансів полягає у:

А) тому, що фінанси виступають інструментом контролю за формуванням і використанням доходів суб’єктів фінансових відносин;

Б) контролі за доходами юридичних осіб;

В) контролі за формуванням централізованих фондів грошових коштів;

Г) у контролі за ефективністю використання банківського кредиту.

9. Взаємозв’язок між грошовими та фінансовими відносинами полягає в тому, що:

А) фінансові відносини є передумовою виникнення грошових відносин;

Б) всі грошові відносини є фінансовими;

В) всі фінансові відносини є грошовими;

Г) правильної відповіді немає.

10. Фінансові ресурси це:

А) грошові фонди, які створюються в процесі розподілу, перерозподілу та використання ВВП за певний період;

Б) економічні відносини, що складаються під час створення та розподілу грошових доходів (накопичень) у держави та суб’єктів господарювання;

В) сукупність централізованих і децентралізованих фондів цільового призначення;

Г) правильної відповіді немає.

11. Чим відрізняються фінанси від грошей:

А) змістом;

Б) функціями;

В) змістом і функціями;

Г) правильної відповіді немає?

12. Функції фінансів – це засіб прояву:

А) сутності фінансів;

Б) суспільного призначення фінансів;

В) правильні відповіді а і б;

Г) правильної відповіді немає.

13. Фінансові відносини виникають:

А) на стадії обміну;

Б) на стадії виробництва;

В) на стадії обміну і виробництва;

Г) правильної відповіді немає.

14. Наявність фінансових відносин у державі є:

А) суб’єктивним фактором;

Б) об’єктивною необхідністю.

В) правильні відповіді а і б;

Г) правильної відповіді немає.

15. Суб’єктами фінансових відносин є:

А) валовий внутрішній продукт;

Б) держава, підприємства, громадяни;

В) доходи, податки, збори;

Г) усі відповіді правильні.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)


Розділ 1. Передумови виникнення, сутність та функції фінансів – МОДУЛЬ 1 - Фінансовий ринок


Розділ 1. Передумови виникнення, сутність та функції фінансів – МОДУЛЬ 1