Роздільне написання слів у реченнях. Складання розповіді за малюнком. Вимова й правопис слів завдання, ведмідь

Урок 9

Тема. Роздільне написання слів у реченнях. Складання розповіді за малюнком. Вимова й правопис слів завдання, ведмідь

Мета: повторити й вдосконалити знання про будову речення; закріплювати вміння починати писати речення з великої букви; збагачувати словниковий запас учнів; виховувати працелюбність і старанність у роботі.

Обладнання: предметні малюнки ведмедя, помідорів, цибулі.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань і мотивація навчання

1. Перевірка домашнього завдання (вправа

39)

– Чому лебеді тривожно курликали? Знайдіть відповідь у тексті і розкажіть про це своїми словами.

– Як ви поділили виділені слова для переносу? Прочитайте.

– Яке речення, на вашу думку, відповідає даній схемі? Прочитайте, що ви записали.

2. Хвилинка чистопису

Б щ ень низенька

– Доберіть слова з цими буквосполученнями і буквою. (Борис, Богдан; бризки, сизий; маленький, ненька, жовтень)

– Усно складіть з одним із них речення. Письмово побудуйте його схему.

III. Повідомлення теми й мети уроку

– Сьогодні ми закріпимо знання про будову речення: учитимемось будувати

схеми речень і складати речення за схемою. Також з’ясуємо, як правильно вимовляти і писати слова ведмідь, завдання.

IV. Повторення і закріплення вивченого

1. Розвиток зв’язного мовлення (вправа 40)

– Розгляньте малюнок і розкажіть, що на ньому зображено.

– Виразно прочитайте запитання й усно дайте відповіді.

– До складеної розповіді доберіть заголовок і запишіть.

– Записуючи розповідь, користуйтесь запитаннями.

– Як ви допомагаєте своїм батькам? Чи є у вас домашні обов’язки? Чи завжди ви їх виконуєте? Розкажіть.

2. Робота парами (вправа 41)

– Вимовте перше злиття звуків у кожному слові та відгадайте назви двох овочів:

1) поле, місяць, дорога, риба;

2) цифра, булка, лялька.

– Запишіть слова-відгадки. Усно складіть з ними речення. Порівняйте складені вами речення.

– Спробуйте самі скласти таку загадку. (Мама, шило, насос – машина; липа, молоко, нива – лимони.)

3. Фізкультхвилинка

4. Самостійна робота (вправа 42)

– Розгляньте малюнок і прочитайте речення.

– Складіть речення за схемою:  Роздільне написання слів у реченнях. Складання розповіді за малюнком. Вимова й правопис слів завдання, ведмідь

– Запишіть спочатку подані речення, а потім – складене самостійно.

5. Словникова робота

Учитель показує предметний малюнок ведмедя.

– Хто це? Прочитайте це слово в рамці на с. 21, запишіть і запам’ятайте.

– Усно складіть із ними речення.

– Скільки слів у цьому реченні? Складіть його схему.

– Яке ще слово записане в рамці на с. 21? Прочитайте його і запишіть у зошит.

– Це слово ви чуєте щодня по кілька разів. Адже майже кожен урок закінчується словами: “Відкрийте підручники і запишіть домашнє завдання”. Сьогодні ми порушимо цю традицію, бо урок іще не закінчується, але завдання ми запишемо.

V. Домашнє завдання з інструктажем

Відповісти на запитання й виконати завдання для повторення на с. 11, вправа 43.

VI. Підсумок уроку

– З чого складається речення?

– Як пишуться слова в реченні?

– З якої літери починаємо кожне речення?

– Продиктуйте по складах, як ви напишете слова ведмідь і завдання.

– Будьте завжди розумними і добрими!


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Роздільне написання слів у реченнях. Складання розповіді за малюнком. Вимова й правопис слів завдання, ведмідь - Плани-конспекти уроків по українській мові


Роздільне написання слів у реченнях. Складання розповіді за малюнком. Вимова й правопис слів завдання, ведмідь