Розділові знаки між сурядними частинами складного речення – Складносурядне речення

СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ

Складносурядне речення

Розділові знаки між сурядними частинами складного речення

У складному реченні між сурядними частинами можуть ставитися кома, крапка з комою або тире.

1. У складному реченні між сурядними частинами, з’єднаними сполучниками сурядності І (й), та, а, але, ні… ні, зате, проте, однак, або, чи, то… то, або… або, чи… чи та ін., звичайно Ставиться кома. Було соромно, І біль стискав його серце, Й напливала печалЬ (Є. Гуцало). Він і радий косити, Та нема кому коси носити (Народна творчість).

І от їй страшенно хотілося… пригорнути вже дорослого сина, Проте вона не зважувалася (Ю. Мушкетик). Або розумне казати, Або зовсім мовчати (Народна творчість). Чи то струни, чи не струни, Чи то, може, вістря шпаг? (Б.-І. Антонич).

2. Кома не ставиться перед одиничними сполучниками І (й), та (= і), або, чи (= або), якщо вони поєднують дві частини-еквіваленти:

А) питальних речень. Хіба тремтить моя рука Чи пісня й думка кволі? (Леся Українка). Хто ж дочекається в новому році жнив і хто привезе на вітряк зерно? (М. Стельмах). Але: І де вони переймали пісні, І хто їх учив? (О. Довженко) (сполучники повторюються);

Б) спонукальних

речень. Хай дружби непогасної крило гірке від тебе відганяє зло і хай у час останній свій про сина спокійно я подумаю: людина! (М. Рильський). Не кричи і не плач (М. Вінграновський);

В) окличних речень. Як багато було сподівань і як мало було щастя на землі! (М. Стельмах);

Г) номінативних речень. Ех, пахне ранок. Срібло й синЬ (Б.-І. Антонич). Степи і ніч. І хвища над степами (Л. Костенко). Але: Звання, І прізвища, І дати (Л. Костенко) (сполучники повторюються);

Г) безособових речень з однотипними головними членами. Зловісна тиша. Холодно і млосно (В. Симоненко). Смеркало. Смеркало й смеркало (М. Вінграновський). Але: Зими не було, Й знову було мокро й осінньо (М. Хвильовий) (головні члени речення не однотипні). І смеркає, І світає… (Т. Шевченко) (сполучники повторюються).

3. Кома не ставиться перед неповторюваними сполучниками І (й), та (= і), або, чи (= або), якщо сурядні частини мають спільне слово або спільну підрядну частину. Потім сонце ховається і тільки ледве помітний слід його залишається на заході (М. Хвильовий). Холодно було і мороз ішов поза шкуру, Коли вилітали перші свистячі звуки (М. Коцюбинський). Але: Скоро Й павутини на бабине літо не стане, і щедра рука жовтня зомліє (О. Сизоненко) (сполучники повторюються).

4. Якщо сурядні частини складного речення дуже поширені або вже мають усередині розділові знаки, то на межі частин перед сполучниками може Ставитися крапка з комою. Відкривши двері, привіталася і на одну тільки мить, на одну невловиму мить, постояла в дверях, ніби непрошена чужа гостя; і якось страдницьки, болюче-материнськи кілька раз сіпнулося в неї підборіддя, і гірким осіннім туманом заступило очі (Григорій Тютюнник).

5. Якщо частини складносурядного речення виражають швидку зміну подій, наслідок або різке протиставлення, між ними Ставиться тире. Умить підскочив вартовий – і через хвилину в кабінеті нікого не було (М. Хвильовий). Одного разу ми прокинулися, подивилися на небо – а там хмари чорно-сині повзуть, дощем сіють (В. Чистяков).

6. Якщо друга частина складносурядного речення виражає наслідок, може Ставитися кома й тире. Всім серцем любіть Україну свою,- і вічні ми будемо з нею (В. Сосюра).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Розділові знаки між сурядними частинами складного речення – Складносурядне речення - Довідник з української мови


Розділові знаки між сурядними частинами складного речення – Складносурядне речення