Розкладання числа на прості множники

Математика – Алгебра

Подільність натуральних чисел

Розкладання числа на прості множники

Розкласти число на прості множники означає записати його у вигляді добутку простих чисел. Наприклад,  Розкладання числа на прості множники.
Кожне складене число можна розкласти на прості множники єдиним способом (якщо не враховувати порядок множників). Розкладання зручно робити за такою схемою. Наприклад, візьмемо число 2100. Запишемо число 2100 і праворуч проведемо вертикальну риску. Найменше просте число 2.
Користуючись ознакою подільності на 2, встановлюємо, що  Розкладання числа на прості множники. Пишемо праворуч 2, а під числом 2100 – частку від ділення його на 2, тобто 1050.
 Розкладання числа на прості множники
Знову перевіряємо, чи кратне 1050 числу 2. Отримуємо тим же чином праворуч від риски ще одну “2”, а ліворуч – число 525. Число 525 не є кратним 2. Беремо наступне просте число – 3 (можна користуватися таблицею простих чисел). Продовжуючи роботу за наданою схемою, отримуємо наведений вище запис.
Таким чином,  Розкладання числа на прості множники або  Розкладання числа на прості множники.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Розкладання числа на прості множники - Довідник з математики


Розкладання числа на прості множники