Розмноження рослин. Практична робота № І. Вегетативне розмноження рослин

Розділ І. РОСЛИНИ

Тема 2. Розмноження і розвиток рослин

УРОК 16

Тема. Розмноження рослин. Практична робота № І. Вегетативне розмноження рослин

Мета. Продовжити формувати знання учнів про розмноження рослин.

Основні поняття і терміни: нестатеве, вегетативне, статеве розмноження, спора, гамета, сперматозоїд, яйцеклітина, зигота, гаплоїдний і диплоїдний набір хромосом, мітоз, мейоз.

Обладнання: таблиці “Розмноження рослин”, малюнки підручника, препарувальні набори, горщики із землею, живці кімнатних рослин

(за вибором учителя); додаток “Способи вегетативного розмноження рослин у природі”.

Методи і методичні прийоми: словесні (розповідь, бесіда (підготовча), розповідь з елементами бесіди, пояснення); наочні (демонстрація таблиць та малюнків); практичні (виконання практичної роботи).

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Структура уроку

Етапи уроку

Час, хв.

1. Організаційний момент.

2

2. Повідомлення теми, мети та завдань уроку.

Мотивація навчальної діяльності.

3

3. Сприйняття і первинне

осмислення нового матеріалу.

20

4. Узагальнення і систематизація вивченого (виконання практичної роботи).

15

5. Підсумки уроку, аргументація оцінок.

3

6. Домашнє завдання.

2

Хід уроку

1. Організаційний момент.

2. Повідомлення теми, мети та завдань уроку. Мотивація навчальної діяльності.

Підготовча бесіда. Пригадайте з курсу природознавства, який процес називають розмноженням. У чому значення цього процесу? Які ви пам’ятаєте види розмноження?

Розповідь. Розмноження, або відтворення собі подібних, є невід’ємною властивістю всіх живих організмів. Цей процес забезпечує існування в часі кожного виду рослин, підтримання його чисельності.

Сьогодні ми повторимо і поглибимо знання, які ви отримали у 6 класі, що стосуються розмноження рослин, а також пригадаємо і виконаємо практичну роботу, яка проілюструє вегетативне розмноження рослин.

План

1. Визначення розмноження.

2. Нестатеве розмноження.

3. Вегетативне розмноження.

4. Статеве розмноження.

3. Сприйняття і первинне осмислення нового матеріалу.

Визначення процесу розмноження

Розповідь. Отже, розмноження є однією з важливих ознак живого. Воно полягає у здатності організмів відтворювати собі подібних шляхом передачі генетичної (спадкової) інформації, забезпечує неперервність і наступність життя, збереження видової різноманітності.

Зазвичай виділяють дві основні форми розмноження: нестатеве (у найпростіших одноклітинних тварин – поділом навпіл, у рослин – спорами) і статеве (із заплідненням). Хоча більшість ботаніків дотримуються думки, що третім видом розмноження можна виділити вегетативне (розмноження багатоклітинних організмів шляхом відокремлення частин і відновлення їх до цілого).

Кожна форма розмноження має свої переваги і недоліки. Так, для нестатевого розмноження не потрібно шукати партнера іншої статі. Вегетативне розмноження дає змогу швидко отримати велику кількість однакових рослин. При статевому розмноженні утворюються організми, які мають ознаки батька і матері, тобто одночасно і відрізняються від обох. Поява нових ознак дає змогу організму пристосуватись до певних умов зовнішнього середовища краще за батьківські форми.

Нестатеве розмноження

Пояснення. Нестатеве розмноження – процес відтворення нових особин без участі статевих клітин (гамет) та без запліднення. При нестатевому розмноженні новий організм утворюється з групи соматичних клітин. Основні типи нестатевого розмноження – спороутворення і вегетативне. Нестатеве розмноження обмежує спадкову різноманітність нащадків, оскільки вони генетично однакові, але створює необмежені умови для збільшення чисельності.

Нестатеве розмноження здійснюється спеціалізованими клітинами – спорами або зооспорами. Спори мають тверду стінку і поширюються вітром; зооспори не мають твердої стінки і пересуваються за допомогою джгутиків. Вони утворюються всередині органів безстатевого розмноження – спорангіїв або зооспорангіїв.

Вегетативне розмноження

Розповідь з елементами бесіди. Вегетативне розмноження характерне як рослинам, так і тваринам.

Для рослин характерне розмноження за допомогою вегетативних органів, їх частин чи видозмін. Окремо виділяють розмноження живцями і щеплення як способи вегетативного розмноження, які мають найбільше практичне значення.

Пригадайте, як розмножуються суниці. Розмноження за допомогою вегетативних органів широко використовують у рослинництві. Цибулинами і бульбами розмножуються овочеві культури і декоративні рослини (картопля, жоржина); надземними повзучими пагонами (“вусами”) – суниці та полуниці; гілками – відсадками, що вкорінюються, – агрус та ін.; кореневими паростками – ряд дерев і кущів. У садівництві широко застосовують укорінення живців і щеплення рослин.

Розмноження живцями. Живець – це відрізана від материнської рослини ділянка пагона, кореня, листка.

Розмноження живцями – один із найпоширеніших типів вегетативного розмноження. Живці бувають стебловими, листковими і кореневими. Стебловими живцями розмножують кімнатні та садові дерев’янисті (фікус, пеларгонія, смородина) та трав’янисті (традесканція, колеус, хризантеми, жоржини) рослини. Сенполію, або узумбарську фіалку, та бегонію королівську розмножують листковими живцями. Бріофілум (його ще називають іноді каланхое) розмножують бруньками, що утворюються з країв листка. Хрін розмножують кореневими живцями. При розмноженні пагоновими живцями (листковими чи стебловими) у рослин відновлюються корені, а кореневими – пагони.

Розмноження щепленням. Щеплення – це зростання зрізаних бруньок або стеблових живців однієї рослини (що розмножується) з іншою (вкоріненою). В цьому разі рослину, що щеплять, називають прищепою, а рослину, на яку щеплять,- підщепою.

Найкраще прищепа і підщепа зростаються тоді, коли вони належать до одного виду або до близьких видів одного роду; якщо ж вони належать до різних родів, зростання утруднюється.

Статеве розмноження

Пояснення. При статевому розмноженні, яке відбувається із заплідненням, в організмі матері та батька утворюються так звані статеві клітини (гамети): у жіночих особин – яйцеклітини, у чоловічих – сперматозоїди. У статевих клітинах кількість хромосом удвічі менша (гаплоїдний набір хромосом), ніж у звичайних клітинах (містять диплоїдний набір хромосом). За зменшення кількості хромосом у статевих клітинах відповідає спеціальний процес поділу статевих клітин, який називається мейоз. Більш детально цей процес ви будете вивчати з курсу біології. При заплідненні чоловіча і жіноча клітини зливаються й утворюється зигота (запліднена яйцеклітина). Зигота ділиться, утворюється зародок, зародок розвивається, росте.

У покритонасінних рослин утворюються гамети, відбувається запилення і запліднення за допомогою спеціального органа – квітки, Будову квітки ми з вами вивчатимемо на наступних уроках.

4. Узагальнення і систематизація вивченого.

Практична робота № 1

Варіант 1 (Такий же, як з курсу природознавства, 6 кл.)

Тема. Вегетативне розмноження рослин.

Мета. Закріпити теоретичні знання учнів про вегетативне розмноження рослин.

Обладнання: сенполія, сциндапсус золотистий, хойя, амариліс, бріофілум, кактуси, пеларгонія, алое, бульби картоплі, горщики з землею, склянки з водою, вода для поливання.

Хід роботи

Завдання 1. Розгляньте уважно видані вам рослини і визначте, за допомогою яких вегетативних органів вони можуть розмножуватись. Закінчить схему, що показує види вегетативного розмноження, і впишіть у неї конкретні назви рослин.

Види вегетативного розмноження

 Розмноження рослин. Практична робота № І. Вегетативне розмноження рослин

Назви рослин

 Розмноження рослин. Практична робота № І. Вегетативне розмноження рослин

Завдання 2.

Варіант 1. Розмножте рослину за допомогою листків. Від рослини воскового плюща – хойї відщипніть листок і на половину черешка загорніть його у вологу землю.

Варіант 2. Розмножте рослину за допомогою кореневих паростків. Від дорослої рослини алое обережно відокремте молоду рослинку і посадіть її у горщик з вологою землею.

Варіант 3. Розмножте рослину за допомогою видозміненого пагона (бульби). Розріжте картоплину на кілька частин так, щоб на кожній були вічка. Кожну частину покладіть в горщик із землею та загорніть.

Завдання 3. Зріжте листки сенполії, пагін сциндапсуса і поставте у склянки з водою. Спостерігайте кілька тижнів за змінами, що відбуваються з частинами рослин. Після цього посадіть в горщики з землею.

Всі рослини поставте в освітленому місці, але не під прямими сонячними променями. Регулярно поливайте і спостерігайте за змінами. Результати записуйте у таблицю.

Результати спостережень за рослинами, розмноженими вегетативно

Дата

Назва рослин

Що відбувається

Завдання 4. Зробіть висновок про переваги і недоліки вегетативного розмноження рослин.

Варіант 2

Тема. Вегетативне розмноження рослин.

Мета. Закріпити теоретичні знання учнів про вегетативне розмноження рослин.

Обладнання: стеблові та листкові живці (бегонія, традесканція, сенполія, пеларгонія, колеус, фікус, хризантема, жоржина), горщики або ящики, заповнені землею, кілочки, склянки з водою, вода для поливання.

Хід роботи

Завдання. Навчитися розмножувати рослини стебловими і листовими живцями (об’єкти за вибором учителя).

1. Відокремте живці з підготовлених для живцювання рослин. Це можуть бути листкові або стеблові живці (на розсуд учителя).

2. Листкові живці з бегонії надріжте зісподу листків у місцях, де сходяться жилки.

3. Надрізані живці покладіть надрізами вниз на пісок у заздалегідь підготовані горщики або ящики і притисніть їх до піску.

4. Стеблові живці мусять мати не менше трьох вузлів. Якщо листки на живцях великі, їх треба зменшити (на двох нижніх вузлах листки треба обрізати, а на верхньому – зменшити листок удвічі).

Стеблові живці висадіть у горщики чи ящики під кутом 45° на глибину двох вузлів, щільно притиснувши до них грунт із піском.

5. Висаджені листкові та стеблові живці щедро полийте й поставте в тепле місце, захищене від прямого потрапляння сонячного світла.

6. Листки сенполії та стеблові живці кімнатних рослин (пеларгонії, фікуса або інших) помістіть також у склянку з водою.

Спостерігайте за живцями, записуючи результати в таблицю.

Результати спостережень за рослинами, розмноженими вегетативно

Дата

Назва рослин

Що відбувається

Варіант 3

Оскільки подібну роботу вже виконували з курсу природознавства 6 класу, доцільно дати її додому, щоб учні використали набуті знання для розмноження кімнатних рослин.

Завдання. Використовуючи знання про вегетативне розмноження рослин, виберіть з ваших кімнатних рослин ті, які можна розмножувати вегетативно. Виконайте підготовчу роботу: наберіть у горщики землі, полийте її, з рослин зріжте живці. Ті, які можна, відразу посадіть у землю, інші – помістіть у воду.

Ведіть спостереження за живцями і записуйте результати у таблицю.

Результати спостережень за рослинами, розмноженими вегетативно

Дата

Назва рослин

Що відбувається

5. Підсумки уроку, аргументація оцінок.

6. Домашнє завдання. Опрацювати відповідний параграф у підручнику, відповісти на запитання після тексту.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)


Розмноження рослин. Практична робота № І. Вегетативне розмноження рослин - Плани-конспекти уроків по біології


Розмноження рослин. Практична робота № І. Вегетативне розмноження рослин