Розмноження та розвиток

Розділ 1. ТВАРИНИ

Тема 1. БУДОВА ТА ЖИТТЄДІЯЛЬНІСТЬ ТВАРИН

§ б. Розмноження та розвиток

Ваше тіло складається з мільярдів клітин, але жодна з них не живе так довго, як організм у цілому. Одні клітини живуть декілька годин, інші – роками. Вони утворюються і вмирають, забезпечуючи життя багатоклітинному організму. Організми також народжуються і вмирають, передаючи факел життя своїм нащадкам.

Форми розмноження

У чому полягає значення розмноження? У тому, що, незважаючи на смерть окремих організмів, на Землі не уривається життя.

Організми передають власні ознаки нащадкам. Тварини, як і рослини, можуть розмножуватися статевим і нестатевим шляхами.

Нестатеве розмноження. Процес відбувається без утворення статевих клітин. Така форма розмноження властива для одноклітинних

І багатоклітинних тварин. Існує декілька способів нестатевого розмноження. Наприклад, амеби розмножуються поділом навпіл. При цьому з однієї материнської клітини утворюються дві дочірні, які є її точними копіями і мають однаковий спадковий матеріал.

Одноклітинні споровики, до яких належить малярійний плазмодій – паразит, що спричиняє малярію

у людей,- розмножуються множинним поділом. При цьому з однієї клітини утворюється 12-24 спори, кожна з яких стає окремим організмом.

Багатоклітинні морські зірки, кільчасті черви та медузи можуть розмножуватися фрагментацією. З окремих фрагментів тіла може відновлюватися весь організм. Медузи поділяються на частини радіально, черви – поздовжньо та поперечно, а нова морська зірка може вирости з окремого променя материнської особини.

Гідри розмножуються брунькуванням. При цьому на материнському організмі з’являється виріст (брунька), який росте, незабаром стає схожим на дорослу особину. Згодом новий організм відділяється від материнського і починає жити та живитися самостійно.

 Розмноження та розвиток

Під час поділу навпіл амеби (а) і брунькування гідри (б) з’являються дочірні організми, абсолютно схожі на материнську особину. При статевому розмноженні (в) на світ з’являються організми, які мають ознаки обох батьків

Якщо ви забули

Розмноження – основна властивість живих організмів, відтворення собі подібних. Нестатеве розмноження здійснюється без участі статевих клітин.

Статеве розмноження здійснюється за допомогою статевих клітин (сперматозоїдів або сперміїв і яйцеклітин).

Статеве розмноження. Така форма характерна для більшості багатоклітинних тварин. їхні тіла виробляють чоловічі та жіночі статеві клітини. У результаті їхнього злиття – запліднення – утворюється новий організм, який має ознаки обох батьків, оскільки спадковий матеріал об’єднується, що є сприятливим для еволюції виду.

Іноді статеве розмноження може відбуватися без запліднення. Це явище називається партеногенезом. Так, у бджіл із запліднених яйцеклітин розвиваються робочі бджоли та цариці, а з незапліднених – чоловічі особини, або трутні.

Ріст і розвиток

Після запліднення починається ріст і розвиток нового організму. Клітини діляться, їх стає більше, маса та розміри нового організму збільшуються, утворюються тканини, органи та системи органів. Цей етап називають зародковим. Він проходить усередині материнського організму або в яйці.

Після вилуплення з яйця або народження починається післязародковий етап. У цей час організм уже може відносно самостійно існувати та живитися. Виділяють два типи післязародкового розвитку – прямий і непрямий.

За прямого розвитку народжується або вилуплюється організм, схожий на дорослий, хоча значно менший за розмірами. Він росте, розвивається, але план його будови та характер живлення принципово не змінюються. Так розвиваються птахи, ссавці, змії, ящірки тощо. Ріст тварин, як правило, триває певний час, поки організм не досягне певного розміру. Такий ріст називають обмеженим розмірами і тривалістю в часі.

За непрямого розвитку вилуплюється або народжується личинка, яка за будовою та способом життя різко відрізняється від дорослого організму. Розглянемо на конкретному прикладі. Метелики після спаровування відкладають яйця, з яких згодом виходять личинки. Вони зовсім не схожі на дорослих особин, а, скоріше, на черв’яків.

Дорослі метелики живляться нектаром, який висмоктують за допомогою хоботка. А личинки мають гризучий ротовий апарат, за допомогою якого вони поїдають листя. Згодом личинка виділяє захисну речовину, яка утворює кокон і стає нерухомою лялечкою. У цей час організм не живиться, відбувається його повна перебудова. З личинки утворюється доросла особина. Непрямий розвиток характерний для жаб, тритонів, жуків, бджіл, мурах тощо.

 Розмноження та розвиток

Схема розвитку комах (непрямий розвиток сарани):

1 – доросла комаха

2 – відкладання яєць

3 – личинка, яка вилупилася з яйця

4 – молода особи на після линьки

5 – молода особина, яка ще не може розмножуватись

 Розмноження та розвиток

Схема розвитку комах (непрямий розвиток метелика):

1 – яйце (збільшено)

2 – червоподібна личинка (гусінь)

3 – лялечка

4 – дорослий організм

Гризучий ротовий апарат, за допомогою якого вони поїдають листя. Згодом личинка виділяє захисну речовину, яка утворює кокон і стає нерухомою лялечкою. У цей час організм не живиться, відбувається його повна перебудова. З личинки утворюється доросла особина. Непрямий розвиток характерний для жаб, тритонів, жуків, бджіл, мурах тощо.

Значення непрямого розвитку полягає в тому, що личинки не конкурують з дорослими особинами ані за їжу, ані за територію, нерухома стадія без живлення, дозволяє пережити несприятливий період. Таким чином, у разі непрямого розвитку біологічний вид має більше шансів для виживання.

Запам’ятайте найважливіше

Ріст, розвиток, розмноження – основні властивості живих організмів. Виділяють два основні форми розмноження: нестатеве та статеве. За нестатевого розмноження дочірні організми є копіями материнського організму, мають такий самий спадковий матеріал.

У статевому розмноженні беруть участь як правило, дві особини. При цьому спадковий матеріал об’єднується, і нащадки набувають нових ознак, що є сприятливим для еволюції виду.

Ріст тварин обмежений у часі. У розвитку виділяють два етапи: зародковий і післязародковий, у якому розрізняють два типи: прямий розвиток і непрямий.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Розмноження та розвиток - Біологія


Розмноження та розвиток