Розпорядження кредитного відділу

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК У БАНКАХ

ДОДАТКИ

(зразки первинних документів)

Додаток 11

Розпорядження кредитного відділу

 Розпорядження кредитного відділу
Розпорядження кредитного відділу