Розпорядження в менеджменті

Розпорядження в менеджменті – наказ керівника (у письмовій або усній формі) підлеглому, в якому дається завдання здійснити конкретну дію або утриматися від неї за певних умов.
Розпорядження в менеджменті