Розрахункові палати, клірингові палати

Розрахункові палати, клірингові палати – спеціальні міжбанківські установи, які здійснюють безготівкові розрахунки за чеками та іншими платіжними документами через залік взаємних вимог. Усі чеки або інші розрахункові документи (акредитиви, векселі тощо) надходять до Р. п., де їх сортують за банками і здійснюють заліки декілька разів на день. При цьому оплачується лише кінцеве сальдо розрахунків (через рахунки в центральному банку). В деяких країнах функції Р. п. виконують центральні банки. Найважливішу роль Р. п. відіграють в Англії, США

та деяких інших країнах, де практикують чековий обіг. Так, через Лондонську Р. п. членами якої є, зокрема, б клірингових банків і Банк Англії, щоденно проходить понад 7 млн чеків приблизно на 30 млрд фунтів стерлінгів. Усього в Англії налічується 13 Р. п., які здійснюють і електронний переказ розрахунків. Р. п. виконують також взаємні розрахунки між учасниками товарних і фондових бірж (Р. п. створює група найвпливовіших членів біржі або спеціалізована фірма). Уклавши біржову угоду, учасники реєструють її в Р. п., яка здійснює регулярні перерахунки за всіма угодами через взаємозарахування купівель і продажу та визначає
фінансове становище кожного члена біржі. Р. п. відповідає за всі зареєстровані угоди, що унеможливлює неотримання коштів продавцем. Завдяки функціонуванню Р. п. значно прискорюється і здешевлюється чековий обіг, спрощуються розрахунки на біржах, до мінімуму скорочується рух готівки.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Розрахункові палати, клірингові палати - Економічний словник


Розрахункові палати, клірингові палати