Розрахунок швидкості, за якої тіло стає штучним супутником Землі – Динаміка

5. Механіка

5.2. Динаміка

5.2.18. Розрахунок швидкості, за якої тіло стає штучним супутником Землі

Штучний супутник Землі – це тіло, яке рухається навколо Землі з наданою йому орбітальною швидкістю.

Цю швидкість обчислюють за формулою:

 Розрахунок швидкості, за якої тіло стає штучним супутником Землі   Динаміка

Де M – маса Землі; R – радіус Землі; h – висота тіла над Землею.

Характеристика траєкторії руху штучних супутників Землі: апогей – найбільш віддалена від Землі точка орбіти; перигей – найближча точка орбіти супутника, космічного корабля до Землі.
Розрахунок швидкості, за якої тіло стає штучним супутником Землі – Динаміка